POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09 - Runda I

Drukuj
Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 12:48
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3324/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 2 500 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 2.228.460,88 PLN
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad