POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09 - Runda I

Drukuj
Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 12:48
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3324/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 2 500 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 2.228.460,88 PLN
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad