POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09 - Runda I

Drukuj
Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 12:48
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3324/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 2 500 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 2.228.460,88 PLN
  Anadrol 100mgIn particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad