POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/6.1.1/B/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/6.1.1/B/09 - Runda I

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Wrzesień 2009 10:15
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3347/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/09 w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 433 021,73 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad