POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Wrzesień 2009 10:19
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3348/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 507 800,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 135 878,70 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad