POKL - Informacja dotycząca zakładania spółki cywilnej w ramach Działania 6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja dotycząca zakładania spółki cywilnej w ramach Działania 6.2

Drukuj
Email
Piątek, 18 Wrzesień 2009 08:16
Szanowni Państwo,
 
W związku z pojawieniem się interpretacji Instytucji Zarządzającej dot. możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach Działania 6.2 w spółkę cywilną, instytucja wdrażająca ( IP2 ) informuje: „ ...wspólnikiem w utworzonej spółce może być osoba nie biorąca udziału w projekcie, pod warunkiem, że spełnia ona kryteria kwalifikowalności do Działania 6.2, w tym szczególności nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem zarejestrowania spółki cywilnej, przy zachowaniu warunków, o których mowa w piśmie IZ z dnia 16 grudnia 2008 r. o sygn. DZF-I-9220-2337-PM/08. W tym przypadku beneficjent udzielający pomocy powinien wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zarówno uczestnikowi projektu, jak również spółce cywilnej proporcjonalnie do udziału uczestnika projektu…”.
  Payday Loans In North Carolina. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad