POKL - Informacja dotycząca zakładania spółki cywilnej w ramach Działania 6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja dotycząca zakładania spółki cywilnej w ramach Działania 6.2

Drukuj
Email
Piątek, 18 Wrzesień 2009 08:16
Szanowni Państwo,
 
W związku z pojawieniem się interpretacji Instytucji Zarządzającej dot. możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach Działania 6.2 w spółkę cywilną, instytucja wdrażająca ( IP2 ) informuje: „ ...wspólnikiem w utworzonej spółce może być osoba nie biorąca udziału w projekcie, pod warunkiem, że spełnia ona kryteria kwalifikowalności do Działania 6.2, w tym szczególności nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem zarejestrowania spółki cywilnej, przy zachowaniu warunków, o których mowa w piśmie IZ z dnia 16 grudnia 2008 r. o sygn. DZF-I-9220-2337-PM/08. W tym przypadku beneficjent udzielający pomocy powinien wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zarówno uczestnikowi projektu, jak również spółce cywilnej proporcjonalnie do udziału uczestnika projektu…”.
  Anadrol PillsThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad