POKL - Informacja dotycząca zakładania spółki cywilnej w ramach Działania 6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja dotycząca zakładania spółki cywilnej w ramach Działania 6.2

Drukuj
Email
Piątek, 18 Wrzesień 2009 08:16
Szanowni Państwo,
 
W związku z pojawieniem się interpretacji Instytucji Zarządzającej dot. możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach Działania 6.2 w spółkę cywilną, instytucja wdrażająca ( IP2 ) informuje: „ ...wspólnikiem w utworzonej spółce może być osoba nie biorąca udziału w projekcie, pod warunkiem, że spełnia ona kryteria kwalifikowalności do Działania 6.2, w tym szczególności nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem zarejestrowania spółki cywilnej, przy zachowaniu warunków, o których mowa w piśmie IZ z dnia 16 grudnia 2008 r. o sygn. DZF-I-9220-2337-PM/08. W tym przypadku beneficjent udzielający pomocy powinien wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zarówno uczestnikowi projektu, jak również spółce cywilnej proporcjonalnie do udziału uczestnika projektu…”.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad