POKL - Nowa wersja Formularza PEFS 2007 (wersja 2.0)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Formularza PEFS 2007 (wersja 2.0)

Drukuj
Email
Wtorek, 22 Wrzesień 2009 13:49
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała i udostępniła Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 wraz z instrukcją wprowadzania danych.

Zgodnie z zaktualizowaną instrukcją uczestnik projektu zostaje zarejestrowany w Formularzu PEFS 2007 z chwilą przystąpienia do projektu. Beneficjent wraz z Wnioskiem o płatność składa wypełniony Formularz PEFS 2007 zawierający dane osób, bądź instytucji, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu.
Poprzednia wersja instrukcji Formularza PEFS 2007 zakładała, iż składany wraz z wnioskiem o płatność Formularz PEFS 2007 zawiera dane tylko o tych uczestnikach, którzy zakończyli udział w zaplanowanej formie wsparcia w okresie, za który składany jest wniosek beneficjenta o płatność.

Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 został dostosowany do zakresu danych wskazanych w Zasadach Sprawozdawczości i zbiera dane uczestników projektów w podziale na:

- uczestników indywidualnych,
- uczestników instytucjonalnych.

Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0 obowiązuje bezwzględnie wszystkich nowych Beneficjentów, którzy nie złożyli do tej pory wniosku o płatność.
W przypadku projektów już realizowanych Beneficjent może składać na starych zasadach Formularz w wersji 1.0 lub 2.0 do dnia 31 grudnia 2009 r. Czas ten przeznaczony jest na uzupełnienie danych dotyczących osób, które rozpoczęły udział w przewidzianej formie wsparcia.
Beneficjent, który ukończy realizację projektu do dnia 31 grudnia 2009 r. nie ma obowiązku uzupełniania danych.

Nowa wersja Formularza PEFS 2007 nie dotyczy projektów zakończonych.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. Formularze PEFS 2007 przygotowane wg starych zasad nie będą przyjmowane.

Formularze PEFS 2007 w nowej wersji wraz z instrukcją wprowadzania danych oraz hasłami umożliwiającymi uruchomienie formularza będą przekazywane Beneficjentom indywidualnie przez opiekunów projektów pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów.  
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad