POKL - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Drukuj
Email
Wtorek, 22 Wrzesień 2009 14:56
Mając na celu ułatwienie beneficjentom realizacji działań rekrutacyjnych w projektach PO KL skierowanych do osób, w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów  został opublikowany zalecany do stosowania przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wzór „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”. „Deklaracja uczestnictwa w projekcie”  wraz  z „Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” są podstawowymi dokumentami, na podstawie których ewidencjonowane jest uczestnictwo odbiorców wsparcia w realizowanych projektach oraz zbierane są dane na potrzeby PEFS.

Wzór deklaracji uczestnictwa – pobierz plik
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad