POKL - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Drukuj
Email
Wtorek, 22 Wrzesień 2009 14:56
Mając na celu ułatwienie beneficjentom realizacji działań rekrutacyjnych w projektach PO KL skierowanych do osób, w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów  został opublikowany zalecany do stosowania przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wzór „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”. „Deklaracja uczestnictwa w projekcie”  wraz  z „Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” są podstawowymi dokumentami, na podstawie których ewidencjonowane jest uczestnictwo odbiorców wsparcia w realizowanych projektach oraz zbierane są dane na potrzeby PEFS.

Wzór deklaracji uczestnictwa – pobierz plik
  Today, Ohio Payday Loans are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad