POKL - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Drukuj
Email
Wtorek, 22 Wrzesień 2009 14:56
Mając na celu ułatwienie beneficjentom realizacji działań rekrutacyjnych w projektach PO KL skierowanych do osób, w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów  został opublikowany zalecany do stosowania przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wzór „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”. „Deklaracja uczestnictwa w projekcie”  wraz  z „Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” są podstawowymi dokumentami, na podstawie których ewidencjonowane jest uczestnictwo odbiorców wsparcia w realizowanych projektach oraz zbierane są dane na potrzeby PEFS.

Wzór deklaracji uczestnictwa – pobierz plik
  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad