POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/09 - Runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/09 - Runda IV

Drukuj
Email
Piątek, 25 Wrzesień 2009 08:07
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3365/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 
Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 248 465,20 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad