POKL - Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych – edytor (off-line) – wersja 4.3.4

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych – edytor (off-line) – wersja 4.3.4

Drukuj
Email
Piątek, 25 Wrzesień 2009 13:37
Dolnośląskie Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż IZ udostępniła kolejną wersję - 4.3.4 - Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (ostatnia cyfra ,,4" w numerze wersji oznacza numer kolejnego GWA - E).
Program można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane podłączenie do sieci lnternet.

Nowa wersja GWA -E posiada następujące zmiany względem wersji 4.3.3:

- rozwiązano problem z wydajnością narzędzia podczas wprowadzania danych do budżetów oraz harmonogramu dla przeglądarki lnternet Explorer 8.0,
- zapewniono dostęp do programu na koncie zwykłego użytkownika,
- wprowadzono wsparcie dla systemu MS Windows Vista (64 bit), instalacja oraz pierwsze uruchomienie generatora następuje na koncie zwykłego użytkownika,
- wyeliminowano pojawiające się okna z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach systemu operacyjnego podczas pierwszego uruchomienia generatora,
- wprowadzono informację podczas aktualizacji narzędzia, że jest ona dokonywana na koncie zwykłego użytkownika, tym samym nie wszystkie składniki mogą zostać poprawnie zainstalowane,
- poprawiono wyświetlanie grafiki programu dla przeglądarki lnternet Explorer 8.0.

Przed złożeniem wniosku do właściwej lnstytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK) wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA- E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez lnternet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip-pokl oraz wygenerowania pliku PDF w celu zrealizowania wydruku. Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową.

Równocześnie przypominamy, iż pod adresem gwa-pokl@snt.pl została uruchomiona usługa wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji w ramach, której rozwiązywane są zgłaszane problemy w funkcjonowaniu narzędzia.

GWA-E wraz z instrukcją instalacji można pobrać z zakładki Generator Wniosków Aplikacyjnych
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad