POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wznowienie konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09

Drukuj
Email
Poniedziałek, 28 Wrzesień 2009 10:27
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż z dniem 28 września 2009 roku zostaje wznowiony konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zawieszony dnia 11 czerwca 2009 roku na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmujące:   
1) inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
– organizacji pracy
– form świadczenia pracy
– promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– godzenia życia zawodowego i prywatnego
2) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 5 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. * w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie, są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi ** 725 800,00 PLN ***

Na dzień wznowienia konkursu, tj. 05 października 2009 r., dostępna wartość środków wynosi 423 514,00 PLN

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami i listą zmian - pobierz plik

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071-397 41 10, 071-397 41 11
oraz 0 800 300 376 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz krajowy wkład publiczny (15%). Alokacja zawiera także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.
*** Kwota stanowi alokację finansową na dany konkurs.


  personal loans. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad