POKL - Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców – projekty innowacyjne i ponadnarodowe

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców – projekty innowacyjne i ponadnarodowe

Drukuj
Email
Środa, 30 Wrzesień 2009 10:00
W związku z ogłoszeniem konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty na wszystkich, Temat: „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej” oraz konkursu zamkniętego nr  I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Temat: "Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – instytucja wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia planuje przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach w/w konkursów. Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 20 października 2009 r.

W związku z powyższym  prosimy osoby zainteresowane  uczestnictwem w w/w spotkaniu o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 października br. na adres promocja@dwup.pl. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 09 października br. na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

O szczegółach dotyczących spotkania informacyjnego zostaną Państwo powiadomieni w najbliższym czasie.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres promocja@dwup.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 października br.
 
Formularz na pytania - pobierz
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad