POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.1/B/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.1/B/09 - Runda I

Drukuj
Email
Środa, 30 Wrzesień 2009 14:54
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3406/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr  I/8.1.1/B/09 Runda I w kwocie 14 186 700,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 18 załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 257 400,28 PLN, która nie przekracza 125% dostępnej alokacji.
  Dbol AnabolicPayday Loans In Missouri. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad