POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.1/B/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/8.1.1/B/09 - Runda I

Drukuj
Email
Środa, 30 Wrzesień 2009 14:54
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3406/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr  I/8.1.1/B/09 Runda I w kwocie 14 186 700,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 18 załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 257 400,28 PLN, która nie przekracza 125% dostępnej alokacji.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad