POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 - Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 - Runda II

Drukuj
Email
Środa, 30 Wrzesień 2009 18:41

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3404/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja dla Działania 6.2 typ A w kwocie 507 800,00  PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 992,00 PLN.

  Dbol PricesThe majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad