POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Czwartek, 01 Październik 2009 09:31
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3405/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 5 396 400,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 4 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 372,30 PLN
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad