POKL - Zmiana terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach rundy I konkursów otwartych nr I/6.1.1/A/09 oraz II/6.2/B/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiana terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach rundy I konkursów otwartych nr I/6.1.1/A/09 oraz II/6.2/B/09

Drukuj
Email
Środa, 14 Październik 2009 13:52
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r., wydłuża do 15 dni termin wysłania pisma do projektodawcy, informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji w ramach rundy I konkursu otwartego nr II/6.2/B/09 po procedurze odwoławczej oraz rundy I konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/09 po procedurze odwoławczej (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do  dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).
 
Payday Loans In North Carolina.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad