POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.2/B/09 - Procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.2/B/09 - Procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Październik 2009 15:11
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr  II/6.2/B/09 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 3470/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.2/B/09 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  nieuzyskaniem  liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy.
  California Payday Loans. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad