POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09 - Procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09 - Procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Październik 2009 15:24
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu otwartego nr  I/7.2.2/A/09 po procedurze odwoławczej" zatwierdzona Uchwałą nr 3471/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09 po procedurze odwoławczej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik


Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.

  1 Testosterone For SaleThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad