POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09 - Procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09 - Procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Październik 2009 15:24
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu otwartego nr  I/7.2.2/A/09 po procedurze odwoławczej" zatwierdzona Uchwałą nr 3471/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09 po procedurze odwoławczej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik


Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad