POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09 - Procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09 - Procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Październik 2009 15:24
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu otwartego nr  I/7.2.2/A/09 po procedurze odwoławczej" zatwierdzona Uchwałą nr 3471/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09 po procedurze odwoławczej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik


Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.

  The system of instant Virginia Loans Online allows any adult U.S. citizen. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad