POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 - runda II oraz III

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 - runda II oraz III

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Październik 2009 15:32
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu otwartego nr  I/7.3/A/09 runda II zatwierdzona Uchwałą nr 3472/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda II w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 5 197 027,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 6 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 296 477,00 PLN.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu otwartego nr  I/7.3/A/09 runda III zatwierdzona Uchwałą nr 3473/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda III w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 4 900 550,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji  od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 249 620,00 PLN.
  Uk AnavarThe majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad