POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 - runda II oraz III

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 - runda II oraz III

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Październik 2009 15:32
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu otwartego nr  I/7.3/A/09 runda II zatwierdzona Uchwałą nr 3472/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda II w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 5 197 027,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 6 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 296 477,00 PLN.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu otwartego nr  I/7.3/A/09 runda III zatwierdzona Uchwałą nr 3473/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda III w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 4 900 550,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji  od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 249 620,00 PLN.
  The system of instant Virginia Payday Loans allows any adult U.S. citizen. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad