POKL - Publikacje nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Publikacje nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Drukuj
Email
Środa, 21 Październik 2009 08:27
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca przygotowała wykaz publikacji, które stanowią cenne źródło danych przydatnych do analizy sytuacji kobiet i mężczyzn.

Publikacje:

Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”
www.bezuprzedzen.org
Raport GUS „Kobiet w Polsce” 2008
Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007”
Projekt PIW EQUAL “Elastyczny pracownik, partnerska rodzina” – równość poprzez przedszkola, elastyczne formy pracy”
   
Dane w podziale na płeć możliwe są do uzyskania na stronach: Krajowego Systemu Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, Banku Danych Regionalnych, a także Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy i Systemu Informacji Oświatowej.

25 czerwca 2009 r. weszła w życie Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki, która stanowi syntetyczny dokument wyznaczający na najbliższe lata kierunki działań na rzecz wzmocnienia zarówno potencjału równościowego w instytucjach odpowiedzialnych za realizację Programu Kapitał Ludzki, jak również podniesienia świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad