POKL - Interpretacja MRR dotycząca materiałów promocyjnych (tzw. gadżetów)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Interpretacja MRR dotycząca materiałów promocyjnych (tzw. gadżetów)

Drukuj
Email
Środa, 21 Październik 2009 12:10
Informujemy, iż zgodnie z Planem Komunikacji PO KL gadżety jako materiały promocyjne powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach. Decydując się produkcję gadżetów promocyjnych należy kierować się w szczególności racjonalnością wydatków i relacją ponoszonych nakładów w stosunku do osiąganych celów komunikacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, IZ PO KL rekomenduje ograniczenie tej formy promocji projektów jako charakteryzującej się stosunkowo niską efektywnością oraz zwracanie szczególnej uwagi na budżety projektów tak, aby w akceptowanym przez IOK projekcie, wysokość środków przeznaczonych na gadżety była racjonalna w stosunku do podejmowanych działań. Ponadto, z uwagi na wielką różnorodność dostępnych gadżetów promocyjnych, rekomendowanych jest wybór gadżetów promocyjnych ściśle związanych z realizowanymi w ramach projektu działaniami. Np. jeżeli w projekcie są realizowane szkolenia, to gadżetami zamówionymi w ramach projektu powinien być standardowy zestaw konferencyjny (teczka, długopis, notes), jeżeli natomiast projekt skierowany jest do uczniów, uzasadnione jest zamówienie gadżetów, które będą użyteczne dla tego typu uczestników projektu.
Dodatkowo, wskazanym jest, aby gadżety produkowane w ramach projektów dofinansowanych z EFS charakteryzowały się wartością dodaną w postaci zlecania ich produkcji np. podmiotom ekonomii społecznej czy też podmiotom utworzonym dzięki wsparciu z EFS np. spółdzielniom socjalnym. Instytucje oraz beneficjenci Programu Kapitał Ludzki powinny produkować również materiały promocyjne zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym takie, które posiadają walor ekologiczny.

Publikacja na podstawie pisma MRR (DZF-II-9223-285-JN/09)
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad