POKL - Warsztaty dla potencjalnych projektodawców „ABC – aplikowania o środki w ramach Priorytetów VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL” – I edycja

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Warsztaty dla potencjalnych projektodawców „ABC – aplikowania o środki w ramach Priorytetów VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL” – I edycja

Drukuj
Email
Czwartek, 29 Październik 2009 12:18
W dniu 27 października br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował I edycję warsztatów „ABC – aplikowania o środki w ramach Priorytetów VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL”, których uczestnikami byli potencjalni projektodawcy z terenu Dolnego Śląska.

Celem organizacji warsztatów było przekazanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności wyszukiwania i interpretacji informacji niezbędnych do samodzielnego aplikowania o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL oraz posługiwania się aplikacją Generator Wniosków Aplikacyjnych (prawidłowe wypełnianie GWA). Warsztaty zostały przeprowadzone we Wrocławiu w sali wyposażonej w 18 stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Internet. Uczestnicy warsztatów nauczyli się samodzielnie wyszukiwać  informacje i poruszać się w gąszczu dokumentów i przepisów regulujących zasady ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego z Wrocławia (ROEFS) przeprowadził blok warsztatów poświęcony sposobom prawidłowego merytorycznego przygotowania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i właściwego opisania projektu we wniosku o dofinansowanie. Efektem finalnym warsztatów było samodzielne przygotowanie na podstawie wskazówek udzielanych przez eksperta z ROEFS oraz pracowników Punktu Informacyjnego DWUP w aplikacji GWA wstępnych wersji wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

Kolejna edycja warsztatów planowana jest na 23 listopada br. W przypadku dużego zainteresowania tego typu spotkaniami ze strony potencjalnych projektodawców Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie organizował kolejne edycje. Do wspólnej organizacji podobnych przedsięwzięć zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych instytucji zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu aplikowania o środki z Unii Europejskiej.  Pytania dotyczące możliwości uczestnictwa w warsztatach lub wspólnej organizacji podobnych przedsięwzięć prosimy kierować do Punktu Informacyjnego DWUP we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, pok. 100, tel. 071/39-74-111.


  USA Payday Loans Online. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra Without Prescription influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad