POKL - Warsztaty dla potencjalnych projektodawców „ABC – aplikowania o środki w ramach Priorytetów VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL” – I edycja

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Warsztaty dla potencjalnych projektodawców „ABC – aplikowania o środki w ramach Priorytetów VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL” – I edycja

Drukuj
Email
Czwartek, 29 Październik 2009 12:18
W dniu 27 października br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował I edycję warsztatów „ABC – aplikowania o środki w ramach Priorytetów VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL”, których uczestnikami byli potencjalni projektodawcy z terenu Dolnego Śląska.

Celem organizacji warsztatów było przekazanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności wyszukiwania i interpretacji informacji niezbędnych do samodzielnego aplikowania o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL oraz posługiwania się aplikacją Generator Wniosków Aplikacyjnych (prawidłowe wypełnianie GWA). Warsztaty zostały przeprowadzone we Wrocławiu w sali wyposażonej w 18 stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Internet. Uczestnicy warsztatów nauczyli się samodzielnie wyszukiwać  informacje i poruszać się w gąszczu dokumentów i przepisów regulujących zasady ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego z Wrocławia (ROEFS) przeprowadził blok warsztatów poświęcony sposobom prawidłowego merytorycznego przygotowania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i właściwego opisania projektu we wniosku o dofinansowanie. Efektem finalnym warsztatów było samodzielne przygotowanie na podstawie wskazówek udzielanych przez eksperta z ROEFS oraz pracowników Punktu Informacyjnego DWUP w aplikacji GWA wstępnych wersji wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

Kolejna edycja warsztatów planowana jest na 23 listopada br. W przypadku dużego zainteresowania tego typu spotkaniami ze strony potencjalnych projektodawców Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie organizował kolejne edycje. Do wspólnej organizacji podobnych przedsięwzięć zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych instytucji zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu aplikowania o środki z Unii Europejskiej.  Pytania dotyczące możliwości uczestnictwa w warsztatach lub wspólnej organizacji podobnych przedsięwzięć prosimy kierować do Punktu Informacyjnego DWUP we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, pok. 100, tel. 071/39-74-111.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad