POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/8.1.1/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/8.1.1/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Środa, 04 Listopad 2009 13:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3556/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/A/09 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr III/8.1.1/A/09 Runda I w kwocie 9 624 500,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 9 załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 918 103,56 PLN.
  Oral Trensignature loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad