POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/8.1.1/A/09 - Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr III/8.1.1/A/09 - Runda I

Drukuj
Email
Środa, 04 Listopad 2009 13:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 3556/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/A/09 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr III/8.1.1/A/09 Runda I w kwocie 9 624 500,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 9 załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 918 103,56 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad