POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 - runda V

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 - runda V

Drukuj
Email
Czwartek, 12 Listopad 2009 15:31
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda V zatwierdzona Uchwałą nr 3583/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda V w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 4 552 090,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3  oraz 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 198 154,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad