POKL - Konferencja podsumowująca wdrażanie PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Konferencja podsumowująca wdrażanie PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 20 Listopad 2009 09:20

Dnia 18 listopada br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował konferencję Realizacja komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie projektów realizowanych w ramach  Priorytetu VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL wraz z panelem Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w obszarach Aktywizacji Zawodowej, Integracji Społecznej oraz Adaptacyjności”.

W konferencji uczestniczyło 130 przedstawicieli  instytucji zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Uczestników konferencji powitała Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Pani Monika Kwil-Skrzypińska. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa podkreślił znaczenie i szanse płynące z realizacji komponentu regionalnego PO KL. Pani Renata Granowska Wicedyrektor ds. Koordynacji Wdrażania PO KL w DWUP przedstawiła stan wdrażania Programu w zakresie projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI, VII oraz Działania 8.1 Programu na Dolnym Śląsku na dzień 31 października 2009r., a Pani Wicedyrektor Wydziału EFS UMWD Dorota Nahrebecka-Sobota zaprezentowała przyjęte założenia do Rocznych Panów Działania na 2010r. w ramach Priorytetów VI, VII, VIII oraz IX. Zrealizowano panel obejmujący wystąpienia zaproszonych ekspertów - pani Marty Rawłuszko oraz pana Marcina Dadela, którzy omówili zagadnienia związane z realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach Programu. Po zakończeniu wystąpień uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań do ekspertów.
Materiały do pobrania (prezentacje):
- Realizacja komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL
- Równość płci w obszarach aktywizacji zawodowej, integracji społecznej oraz adaptacyjności przedsiębiorstw
- Praktyczne wskazówki dotyczące spełniania standardu minimum oraz wyjątki od standardu w projektach realizowanych ramach PO KL
Pytania dotyczące zagadnień poruszanych na konferencji można kierować na: promocja@dwup.pl  oraz rownoscplci@mrr.gov.pl (tylko dotyczące „zasady równości szans kobiet i mężczyzn”) 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad