POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/09 - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/09 - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 25 Listopad 2009 16:12
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/09 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 3639/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/09 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej został rekomendowany do dofinansowania  w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad