POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/8.1.1/D/09 - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr II/8.1.1/D/09 - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 26 Listopad 2009 09:25
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/8.1.1/D/09 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 3641/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/8.1.1/D/09 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały zatwierdzone do dofinansowania, ponieważ jeden wniosek nie uzyskał liczby punktów uprawniających do dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy, drugi wniosek nie uzyskał minimum 60% w punktach składowych pomimo, iż uzyskał wymagane minimum 60 punktów ogółem.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad