POKL - Informacja na temat zgłoszonych środków niewygasających

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja na temat zgłoszonych środków niewygasających

Drukuj
Email
Czwartek, 26 Listopad 2009 11:25
W nawiązaniu do pisma z dnia 7 października br. (EF/3013/MS/61/09 i EF/3013/MS/62/09)  powiadamiającej beneficjentów o konieczności zwrotu kwot zgłoszonych do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu  informuje, iż Ministerstwo Finansów nie planuje wydania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem obecnego roku budżetowego.

Wobec powyższego wszystkie zgłoszone kwoty do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2009 nie podlegają zwrotowi do dnia 30 listopada br. pozostając na rachunkach Beneficjentów i tym samym mogą być wydatkowane do końca roku budżetowego 2009.
Jednocześnie instytucja wdrażająca (IP2) przypomina, iż obowiązuje konieczność zwrotu wszystkich niewykorzystanych środków nie później niż 31 grudnia br.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad