POKL - Zmiany w dokumentacji konkursowej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacji konkursowej

Drukuj
Email
Wtorek, 01 Kwiecień 2008 13:04
Informujemy, iż planowane do ogłoszenia w dniu 7 kwietnia 2008r. warunki konkursowe  (w odniesieniu do konkursów ogłoszonych w dniu 28 marca 2008 r., za wyjątkiem konkursu otwartego nr I/6.1.2/08) i uwzględniające zapisy znowelizowanej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dotyczą typu realizowanego wsparcia, typu beneficjentów i grup docelowych.

Opis zmian, jakich dokonano w dokumencie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (obowiązującym, zgodnie  decyzją Instytucji Pośredniczącej od dnia 1 kwietnia 2008 r.) w stosunku do wersji przedmiotowego dokumentu z dnia 18 września 2007 r.  znajduje się na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl

Zapoznanie się z treścią dokonanych zmian nie zwalnia Wnioskodawcy z dokonania szczegółowej analizy Dokumentacji konkursowej, co jest niezbędne dla prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad