POKL - Zmiany w dokumentacji konkursowej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacji konkursowej

Drukuj
Email
Wtorek, 01 Kwiecień 2008 13:04
Informujemy, iż planowane do ogłoszenia w dniu 7 kwietnia 2008r. warunki konkursowe  (w odniesieniu do konkursów ogłoszonych w dniu 28 marca 2008 r., za wyjątkiem konkursu otwartego nr I/6.1.2/08) i uwzględniające zapisy znowelizowanej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dotyczą typu realizowanego wsparcia, typu beneficjentów i grup docelowych.

Opis zmian, jakich dokonano w dokumencie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (obowiązującym, zgodnie  decyzją Instytucji Pośredniczącej od dnia 1 kwietnia 2008 r.) w stosunku do wersji przedmiotowego dokumentu z dnia 18 września 2007 r.  znajduje się na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl

Zapoznanie się z treścią dokonanych zmian nie zwalnia Wnioskodawcy z dokonania szczegółowej analizy Dokumentacji konkursowej, co jest niezbędne dla prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad