POKL - Zmiany w dokumentacji konkursowej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacji konkursowej

Drukuj
Email
Wtorek, 01 Kwiecień 2008 13:04
Informujemy, iż planowane do ogłoszenia w dniu 7 kwietnia 2008r. warunki konkursowe  (w odniesieniu do konkursów ogłoszonych w dniu 28 marca 2008 r., za wyjątkiem konkursu otwartego nr I/6.1.2/08) i uwzględniające zapisy znowelizowanej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dotyczą typu realizowanego wsparcia, typu beneficjentów i grup docelowych.

Opis zmian, jakich dokonano w dokumencie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (obowiązującym, zgodnie  decyzją Instytucji Pośredniczącej od dnia 1 kwietnia 2008 r.) w stosunku do wersji przedmiotowego dokumentu z dnia 18 września 2007 r.  znajduje się na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl

Zapoznanie się z treścią dokonanych zmian nie zwalnia Wnioskodawcy z dokonania szczegółowej analizy Dokumentacji konkursowej, co jest niezbędne dla prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
  Tren 100Illinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad