POKL - Zawieszenie konkursu nr I/6.3/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursu nr I/6.3/A/09

Drukuj
Email
Środa, 16 Grudzień 2009 10:16
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w dniu 14 grudnia 2009 roku podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 wznowionego 5 listopada 2009 r.na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,Poddziałanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursu oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.4) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 z dniem 28 grudnia 2009 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych na konkurs od 16.11.09 do 11.12.09 przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie.

Zawieszenie konkursu z dniem 28 grudnia 2009 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 23 grudnia 2009 r. do godziny 14.30. Planowana data zamknięcia konkursu to 31 grudzień 2009 roku.  Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 23 grudnia 2009 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informujemy, że dzień 24 grudnia 2009 r. (wigilia) jest w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy dniem wolnym od pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071 - 39 74 110 lub 071 – 39 74 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad