POKL - Znowelizowano Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Znowelizowano Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 11 Styczeń 2010 11:56
31 grudnia 2009 r. został zatwierdzony dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Znowelizowany dokument wszedł w życie 1 stycznia 2010 r., co powoduje konieczność aneksowania umów ramowych zawartych już z beneficjentami.

Zmiany wprowadzone w dokumencie wynikały z:

- wejścia w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

- uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń płynących z  wdrażania projektów systemowych.

Nowelizacja dokumentu obejmuje:

- doprecyzowanie zasad zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych tworzonych przez osoby prawne zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

- doprecyzowanie zasad współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- doprecyzowanie zasad tworzenia programów aktywności lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

- zmianę zasad finansowania projektów systemowych oraz zmianę wzór instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w związku wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zaktualizowana wersja dokumentu dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
  loans online . Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad