POKL - Znowelizowano Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Znowelizowano Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 11 Styczeń 2010 11:56
31 grudnia 2009 r. został zatwierdzony dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Znowelizowany dokument wszedł w życie 1 stycznia 2010 r., co powoduje konieczność aneksowania umów ramowych zawartych już z beneficjentami.

Zmiany wprowadzone w dokumencie wynikały z:

- wejścia w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

- uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń płynących z  wdrażania projektów systemowych.

Nowelizacja dokumentu obejmuje:

- doprecyzowanie zasad zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych tworzonych przez osoby prawne zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

- doprecyzowanie zasad współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- doprecyzowanie zasad tworzenia programów aktywności lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

- zmianę zasad finansowania projektów systemowych oraz zmianę wzór instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w związku wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zaktualizowana wersja dokumentu dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad