POKL - Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r.

Drukuj
Email
W dniu 18 grudnia 2013r. we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez DWUP konferencja omawiająca efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji, beneficjenci środków, uczestnicy projektów, osoby zainteresowane tematyką środków unijnych i przedstawiciele mediów. Podczas konferencji zaprezentowano najlepsze praktyki i rozwiązania. Odnoszono się również do nowej perspektywy finansowania 2014-2020.

Przy wszystkich zajętych miejscach w „Sali Świetlikowej”, powitała zgromadzonych gości i spotkanie otworzyła dyrektor Monika Kwil-Skrzypińska.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja dyrektor funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Mirosławy Kwiatek. Region dysponując kwotą dwóch miliardów złotych, nauczył się dobrze dysponować środkami. W kończącym się okresie programowania aktywizowano osoby bezrobotne, wspierano młodych, którzy wchodzą na rynek pracy i osoby 50+, dla których projekty poszukiwały nowego miejsca w zawodowym życiu. Fundusze pomogły także niepełnosprawnym i wykluczonym.
Dyrektor Kwiatek zwróciła także uwagę, że dotychczas w realizacji jest wciąż około 1/3 projektów wspieranych z kończącego się okresu finansowania.

Wicedyrektor DWUP Renata Granowska, ze szczegółami przekazała informacje dotyczące konkretnych, dotychczas zrealizowanych przez DWUP działań.
Dodatkowo informacje słuchaczom przekazali wicedyrektor Ewa Grzebieniak oraz kierownicy wybranych wydziałów i pracownicy DWUP z Wrocławia, Witold Gałuszka, Edyta Pańczak oraz Urszula Przybyłek.

W czasie konferencji wręczono nagrody w konkursach, jakie DWUP zorganizował w mijającym roku. Młodzi znawcy tematyki unijnej, twórcy prac literackich i plastycznych oraz uczestnicy projektów, którym fundusze unijne naprawdę zmieniły życie, odebrali tablety i wyróżnienia finansowe.

„Efekty wsparcia z EFS na Dolnym Śląsku” - artykuł który ukazał się w dniu 30.12.2013 w Gazecie Wyborczej Wrocław


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad