POKL - Zmiana Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”- wydłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Zmiana Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”- wydłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych

Drukuj
Email
Środa, 29 Wrzesień 2010 12:39
Szanowni Beneficjenci,

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 119 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.
Organizator podjął decyzję o dopuszczeniu do udziału podmiotów, które załączą do formularza zgłoszeniowego zdjęcia o rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli lub co najmniej 1600x1200 pikseli.

W związku ze zmianą warunków Regulaminu Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”, okres przyjmowania zgłoszeń zostaje wydłużony do dnia 15 października 2010 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia - pobierz plik

  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad