POKL - Zapraszamy na Konferencję „Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 50+ w kontekście szans rozwojowych subregionu wałbrzyskiego i przybliżenia osiągnięcia celów określonych w strategii Europa 2020”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Zapraszamy na Konferencję „Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 50+ w kontekście szans rozwojowych subregionu wałbrzyskiego i przybliżenia osiągnięcia celów określonych w strategii Europa 2020”

Drukuj
Email
Wtorek, 17 Kwiecień 2012 14:22
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z  Prezydentem Miasta Wałbrzycha organizuje w dniu 23 kwietnia br. konferencję pn. „Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 50+ w kontekście szans rozwojowych subregionu wałbrzyskiego i przybliżenia osiągnięcia celów określonych w strategii Europa 2020”.
Konferencja odbędzie się w Sali Witrażowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (pl.Magistracki) w godzinach 10:00-13:00 .
Patronat honorowy nad ww. wydarzeniem objęli:
- Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Poseł na Sejm RP
- Pan Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych i przyszłych możliwości wspierania i wykorzystania potencjału zatrudnieniowego osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+ w kontekście potrzeb zatrudnieniowych pracodawców z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oferowanych obecnie w ramach PO KL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

W programie konferencji przewidziany został również panel dyskusyjny pt. „Potencjał rozwojowy  i zatrudnieniowy oraz ograniczanie barier w zatrudnieniu oraz wspieranie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych i 50+”, w którym udział wezmą przedstawiciele dolnośląskich instytucji samorządowych, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Rozmowa, dla której punktem wyjścia będą doświadczenia i refleksje na temat funkcjonowania obecnego systemu wsparcia unijnego w ramach PO KL, ocena barier i potrzeb kadrowych pracodawców będzie zmierzała do zdefiniowania głównych oczekiwań poszczególnych środowisk wobec przyszłego kształtu Polityki Spójności na lata 2014-2020.  

Agenda konferencjipobierz plik

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych i  pracodawców prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą elektroniczną do 18 kwietnia br. na adres zbigniew.ratajczak@dwup.pl (z uwagi na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń).

Formularz zgłoszeniowy – zakończono przyjmowanie zgłoszeń 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed w/w terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 19 kwietnia br.na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na konferencję”.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konferencją jest Pan Zbigniew Ratajczak tel. 71-39 74 110 lub 111, zbigniew.ratajczak@dwup.pl .

Serdecznie zapraszamy.

Patronat medialny nad wydarzeniem zapewnia Gazeta Wrocławska
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad