POKL - Konferencja „Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 50+ w kontekście szans rozwojowych subregionu legnickiego i przybliżenia osiągnięcia celów określonych w strategii Europa 2020” – Legnica, 02.07.2012 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Konferencja „Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 50+ w kontekście szans rozwojowych subregionu legnickiego i przybliżenia osiągnięcia celów określonych w strategii Europa 2020” – Legnica, 02.07.2012 r.

Drukuj
Email
Poniedziałek, 18 Czerwiec 2012 12:23
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w dniu 2 lipca br. konferencję pn. „Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 50+ w kontekście szans rozwojowych subregionu legnickiego i przybliżenia osiągnięcia celów określonych w strategii Europa 2020”.


Konferencja odbędzie się w Legnicy w godzinach 10:00-13:00 .

Patronat honorowy nad ww. wydarzeniem objęli:
- Pan Piotr Borys – Poseł do Parlamentu Europejskiego
- Pan Robert Kropiwnicki – Poseł na Sejm RP
- Pan Jarosław Humenny  - Starosta Powiatu Legnickiego- Pan Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta LegnicaCelem konferencji jest przedstawienie aktualnych i przyszłych możliwości wspierania i wykorzystania potencjału zatrudnieniowego osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+ w kontekście potrzeb zatrudnieniowych pracodawców z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oferowanych obecnie w ramach PO KL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 
W programie konferencji przewidziany został również panel dyskusyjny pt. „Potencjał rozwojowy 
i zatrudnieniowy oraz ograniczanie barier w zatrudnieniu i wspieranie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz 50+”, w którym udział wezmą przedstawiciele dolnośląskich instytucji samorządowych, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Rozmowa, dla której punktem wyjścia będą doświadczenia i refleksje na temat funkcjonowania obecnego systemu wsparcia unijnego w ramach PO KL, ocena barier i potrzeb kadrowych pracodawców będzie zmierzała do zdefiniowania głównych oczekiwań poszczególnych środowisk wobec przyszłego kształtu Polityki Spójności na lata 2014-2020.

Agenda konferencji pobierz plik

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych
i  pracodawców prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą elektroniczną do 25 czerwca br. na adres zbigniew.ratajczak@dwup.pl (z uwagi na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń).

Formularz zgłoszeniowypobierz plik

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed w/w terminem.
 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 27 czerwca br. na adres e-mail,
z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na konferencję” uzupełniona o podanie dokładnego adresu miejsca przeprowadzenia konferencji.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konferencją jest Pan Zbigniew Ratajczak
tel. 71-39 74 110 lub 111, zbigniew.ratajczak@dwup.pl .

Serdecznie zapraszamy.

Patronat medialny nad wydarzeniem zapewnia Gazeta Wrocławska

    

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad