POKL - Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu na projekty obejmujące doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (I/9.6.3/A/12)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu na projekty obejmujące doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (I/9.6.3/A/12)

Drukuj
Email
Piątek, 22 Czerwiec 2012 13:24
Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi zaleceniami z IZ PO KL w sprawie kryteriów dostępu i strategicznych w niniejszym konkursie, które regulują zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że planowany do ogłoszenia w czerwcu br. konkurs nr I/9.6.3/A/12 w województwie dolnośląskim zostanie ogłoszony w III kwartale br. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad