POKL - Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu na projekty obejmujące doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (I/9.6.3/A/12)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu na projekty obejmujące doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (I/9.6.3/A/12)

Drukuj
Email
Piątek, 22 Czerwiec 2012 13:24
Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi zaleceniami z IZ PO KL w sprawie kryteriów dostępu i strategicznych w niniejszym konkursie, które regulują zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że planowany do ogłoszenia w czerwcu br. konkurs nr I/9.6.3/A/12 w województwie dolnośląskim zostanie ogłoszony w III kwartale br. 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis Sale was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad