POKL - Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu na projekty obejmujące doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (I/9.6.3/A/12)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu na projekty obejmujące doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (I/9.6.3/A/12)

Drukuj
Email
Piątek, 22 Czerwiec 2012 13:24
Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi zaleceniami z IZ PO KL w sprawie kryteriów dostępu i strategicznych w niniejszym konkursie, które regulują zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że planowany do ogłoszenia w czerwcu br. konkurs nr I/9.6.3/A/12 w województwie dolnośląskim zostanie ogłoszony w III kwartale br. 
  Payday Loans In North Carolina. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad