POKL - Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu na projekty obejmujące doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (I/9.6.3/A/12)

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu na projekty obejmujące doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (I/9.6.3/A/12)

Drukuj
Email
Piątek, 22 Czerwiec 2012 13:24
Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi zaleceniami z IZ PO KL w sprawie kryteriów dostępu i strategicznych w niniejszym konkursie, które regulują zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że planowany do ogłoszenia w czerwcu br. konkurs nr I/9.6.3/A/12 w województwie dolnośląskim zostanie ogłoszony w III kwartale br. 
  In particular, Texas Loans Online can cater to the needs of its residents. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad