POKL - DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA pt. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku”- Wrocław - 22 października 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA pt. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku”- Wrocław - 22 października 2013 r.

Drukuj
Email
Wtorek, 08 Październik 2013 13:50
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na debatę informacyjno-promocyjną pt. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku”.

Debata zostanie zorganizowana 22 pażdziernika br. we Wrocławiu - Art Hotel przy ul. Kiełbaśniczej 20 w godzinach 10:00-12:00

Agenda - pobierz plik

Celem debaty jest upowszechnianie, włączanie, adaptowanie oraz testowanie innowacji społecznych (produktów/narzędzi) wypracowywanych w projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, wdrażanych na Dolnym Śląsku w ramach PO KL.
 
W trakcie debaty zostaną zaprezentowanie oraz bezpłatnie zaoferowane do użytkowania i testowania następujące nowatorskie narzędzia i metody wsparcia:

Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych (zwłaszcza niepełnosprawnych)
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  PUP, Agencje zatrudnienia, NGO, MŚP realizujących działania na rzecz: osób bezrobotnych (zwłaszcza niepełnosprawnych)
 
Model funkcjonowania szkoleń zdalnych dostępnych dla osób niewidomych i niedowidzących (platforma e-learningowa)
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  NGO, OPS, PCPR, ZAZ realizujących działania na rzecz: osób niewidomych i niedowidzących
 
Centrum 5i” – model współpracy publicznych IRP/JPS i niepublicznych IRP i NGO na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  publiczne IRP/JPS, niepubliczne IRP, NGO realizujących działania na rzecz: bezrobotnych osób niepełnosprawnych
 
Zestaw rozwiązań w zakresie zwiększenia oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej prowadzącej do zatrudnienia długotrwale bezrobotnych kobiet 50+
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  OPS, PUP,realizujących działania na rzecz: długotrwale bezrobotnych kobiety po 50. roku życia

EIPD - oprogramowanie osadzone na platformie internetowej www.eipd.pl, wspierające pracę doradców zawodowych, liderów klubów pracy oraz pośredników pracy
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  OHP, PUP, PCPR, OPS, NGO, MOW, MOS, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz  podmioty prowadzące działalność w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej- realizujące działania na rzecz: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 24 lat
 
Model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oparty na specjalistycznej asystenturze świadczonej przez trenera aktywności.
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy oraz instytucje pomocy i integracji społecznej (OPS,  PCPR, PUP, CIS, KIS, NGO itp.) - realizujących działania na rzecz: osób z niepełnosprawnościami znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Osoby zainteresowane uczestnictwem w debacie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres bartosz.paczesny@dwup.plw terminie do 16 października 2013 r.

Formularz zgłoszeniowyREKRUTACJA ZAKOŃCZONA
W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 18 pażdziernika br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na debatę – Innowacje społeczne - Wrocław”

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji konferencji jest Pan Bartosz Pacześny – nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: bartosz.paczesny@dwup.pl.


Serdecznie zapraszamy


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad