POKL - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020

Drukuj
Email
Poniedziałek, 14 Październik 2013 09:57
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach  29-30 października 2013 r. -  Hotel "Konradówka"- ul. Nad Łomnicą 20c, 50-540 Karpacz

Celem konferencji jest:
  • przedstawienie aktualnego stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na Dolnym Śląsku oraz przykładów projektów wpływających na rozwój kapitału ludzkiego w subregionie jeleniogórskim,
  • analiza i wyartykułowanie potrzeb społecznych pod kątem możliwości ich zaspokojenia przy użyciu środków oferowanych z Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obecnej jak i przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020,
  • rozwój i nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami posiadającymi bogate doświadczenia w skutecznym ubieganiu się o dofinansowanie oraz  realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych (szkoły, ośrodki pomocy społecznej i pomocy rodzinie), instytucji rynku pracy, reprezentantami społeczności lokalnych, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami i pracodawcami,
  • głos w dyskusji nad kształtem, spójnością i komplementarnością działań realizowanych lokalnie z celami planowanymi do osiągnięcia w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz w obszarach istotnych z punktu widzenia rozwoju Województwa.

Ramowy program konferencji – pobierz plik

W ramach zaproponowanej formuły konferencji zapraszamy do pełnego dwudniowego* lub jednodniowego uczestnictwa w wydarzeniu.
*- organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania i noclegu uczestników konferencji – istnieje możliwość samodzielnej rezerwacji i opłacenia noclegu przez uczestników w Hotelu "Konradówka"- ul. Nad Łomnicą 20c, 50-540 Karpacz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres pawel.pacek@dwup.pl w terminie do 21 października 2013r.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik

W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 24 października br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na Konferencję - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”

Liczymy, że przedmiotowa konferencja spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji konferencji jest Pan Paweł Pacek – st. inspektor Wydział Promocji i Informacji w DWUP, tel.71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl

Jednocześnie informujemy, że:
24-25.10.2013r.w Hotelu "Polanica" - ul. Warszawska 16, 57-320 Polanica Zdrój - subregion wałbrzyski
oraz
21-22.11.2013r.w Hotelu "Chata Karczowiska" - Karczowiska 4, 59-307 Karczowiska  - subregion legnicko-głogowski (szczegółowe informacje dot. Konferencji wkrótce na www.pokl.dwup.pl)
organizujemy kolejne bliźniacze konferencje dla przedstawicieli samorządów, instytucji, NGO i innych podmiotów o osób zainteresowanych realizacją projektów i aplikowaniem o środki w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obecnej 2007-2013 jak i nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad