POKL - Debata informacyjno-promocyjna pn. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku” - 22 października 2013 roku, Wrocław

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Debata informacyjno-promocyjna pn. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku” - 22 października 2013 roku, Wrocław

Drukuj
Email
Wrocławski Art Hotel, gościł 22 października 2013 roku uczestników debaty informacyjno-promocyjnej, zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Pod hasłem „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku”, omawiano wybrane ciekawe, realizowane w regionie projekty.
Uczestników powitała wicedyrektor DWUP Renata Granowska. Debatę otworzył Zbigniew Ratajczak, który przedstawił krótki rys realizowanych działań i ich historię w ostatnich latach.

Przy pełnej sali słuchaczek i słuchaczy, realizatorzy opowiadali o swoich projektach.

Z firmy Point, o innowacyjnym oprogramowaniu, serwisie internetowym i zupełnie nowym spojrzeniu na doradztwo zawodowe dla pozostającej bez pracy młodzieży, opowiadał Marcin Pytel.
Portal EIPD.pl powstaje tu przy merytorycznej współpracy Komendy Wojewódzkiej Dolnośląskiego Ochotniczego Hufca Pracy.
   
Aleksander Słychan z Fundacji Edukacji Europejskiej, przedstawił projekt „5i”. W tym przypadku „i”, to interwencja, inicjatywa, inspiracja, integracja i informacja. A wszystko w ramach jednej lokalizacji, która swoje niecodzienne usługi kieruje do osób niepełnosprawnych. W projekcie pomagają także przedstawiciele wałbrzyskich urzędów i instytucji, w tym z PUP, PCPR, MOPS, ZUS, Zespołu Szkół nr 5, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Fundacji im. De Gaulle'a.
   
Z podwrocławskiej Trzebicy przyjechała Marzanna Piszczyńska. Również w ramach działań FEE, prowadząca projekt dla bezrobotnych pań w wieku 50+.
Kobiety w nim uczestniczące mogą liczyć na spotkania z psychologiem, szkolenia zawodowe, kursy języka niemieckiego i wszechstronne doradztwo zawodowe, zakończone stażami, praktykami, a w perspektywie znalezieniem pracy.
   
Grzegorz Jucewicz z fundacji Eudajmonia, walczy o możliwość podjęcia pracy na otwartym rynku pracy przez osoby ze średnim i znacznym stopniem niepełnosprawności. Cel ten uzyskuje przez promowanie szeroko rozumianej roli asystenta osoby osoby niepełnosprawnej, a także przez równolegle realizowane działania w ramach projektu „Trener aktywności”.
   
Wszelkie społecznie ważne innowacyjne projekty realnie pomagają bezrobotnym, długotrwale bezrobotnym, wykluczonym i niepełnosprawnym, w podniesieniu kwalifikacji, wszechstronnej aktywizacji i znalezieniu pracy.

"I" jak innowacja - artykuł który ukazał się w dniu 15.11.2013 w Gazecie Wyborczej Wrocław
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad