POKL - Debata informacyjno-promocyjna pn. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku” - 22 października 2013 roku, Wrocław

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Debata informacyjno-promocyjna pn. „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku” - 22 października 2013 roku, Wrocław

Drukuj
Email
Wrocławski Art Hotel, gościł 22 października 2013 roku uczestników debaty informacyjno-promocyjnej, zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Pod hasłem „Dolnośląskie innowacje społeczne, prezentacja, adaptacja i włączanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi kapitału społecznego na Dolnym Śląsku”, omawiano wybrane ciekawe, realizowane w regionie projekty.
Uczestników powitała wicedyrektor DWUP Renata Granowska. Debatę otworzył Zbigniew Ratajczak, który przedstawił krótki rys realizowanych działań i ich historię w ostatnich latach.

Przy pełnej sali słuchaczek i słuchaczy, realizatorzy opowiadali o swoich projektach.

Z firmy Point, o innowacyjnym oprogramowaniu, serwisie internetowym i zupełnie nowym spojrzeniu na doradztwo zawodowe dla pozostającej bez pracy młodzieży, opowiadał Marcin Pytel.
Portal EIPD.pl powstaje tu przy merytorycznej współpracy Komendy Wojewódzkiej Dolnośląskiego Ochotniczego Hufca Pracy.
   
Aleksander Słychan z Fundacji Edukacji Europejskiej, przedstawił projekt „5i”. W tym przypadku „i”, to interwencja, inicjatywa, inspiracja, integracja i informacja. A wszystko w ramach jednej lokalizacji, która swoje niecodzienne usługi kieruje do osób niepełnosprawnych. W projekcie pomagają także przedstawiciele wałbrzyskich urzędów i instytucji, w tym z PUP, PCPR, MOPS, ZUS, Zespołu Szkół nr 5, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Fundacji im. De Gaulle'a.
   
Z podwrocławskiej Trzebicy przyjechała Marzanna Piszczyńska. Również w ramach działań FEE, prowadząca projekt dla bezrobotnych pań w wieku 50+.
Kobiety w nim uczestniczące mogą liczyć na spotkania z psychologiem, szkolenia zawodowe, kursy języka niemieckiego i wszechstronne doradztwo zawodowe, zakończone stażami, praktykami, a w perspektywie znalezieniem pracy.
   
Grzegorz Jucewicz z fundacji Eudajmonia, walczy o możliwość podjęcia pracy na otwartym rynku pracy przez osoby ze średnim i znacznym stopniem niepełnosprawności. Cel ten uzyskuje przez promowanie szeroko rozumianej roli asystenta osoby osoby niepełnosprawnej, a także przez równolegle realizowane działania w ramach projektu „Trener aktywności”.
   
Wszelkie społecznie ważne innowacyjne projekty realnie pomagają bezrobotnym, długotrwale bezrobotnym, wykluczonym i niepełnosprawnym, w podniesieniu kwalifikacji, wszechstronnej aktywizacji i znalezieniu pracy.

"I" jak innowacja - artykuł który ukazał się w dniu 15.11.2013 w Gazecie Wyborczej Wrocław
  The majority of financial loan companies provide the service of getting Payday Loans North Carolina for U.S. citizens. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad