strategie/analizy rynku pracy

Drukuj
1) Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

2) Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2008 roku – kwiecień 2009r.

3) Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku

Dokumenty do pobrania:

SRWD załączniki
SRWD słownik


4) Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim


5) Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015
  SSLTimeout.