POKL - Wytyczne horyzontalne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Dokumenty ● Wytyczne MRR Wytyczne horyzontalne

W okresie programowania 2007 – 2013 będą obowiązywały dwa rodzaje wytycznych:

Wytyczne horyzontalne -  które mają charakter ogólny i dotyczą wszystkich funduszy wdrażanych w Polsce


Rodzaj dokumentu
Tekst aktualny
Data obowiązywania
Zakres zmian względem poprzedniej wersji
Archiwalne wersje dokumentu
Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.


Pobierz plik


od 27.04.2011


Pobierz plik


Pobierz plik
Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnychPobierz plikod 19.09.2008Pobierz opis zmian
Zestawienie uwag z procedury konsultacyjnej
Pobierz plik
Wytyczne w zakresie informacji i promocjiPobierz plik
od 02.07.2010
Pobierz plik
(wersja z 13.08.2010)
Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeńPobierz plikod 05.10.2007Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochódPobierz plikod 15.01.2009Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne dotyczące komitetów monitorującychPobierz plikod 07.09.2007Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne nr 7 w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwojuPobierz plikod 01.09.2008Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznejPobierz plikod 23.07.2008Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem OperacyjnymPobierz plikod 22.01.2009Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013Pobierz plikod 17.12.2007Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowymPobierz plikod 05.07.2007Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013Pobierz plikod 15.07.2007Pobierz opis zmianPobierz plik
Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013Pobierz plikod 30.05.2007Pierwsza wersja dokumentu
Wytyczne w zakresie sprawozdawczościPobierz plikod 18.06.2008Pobierz opis zmianPobierz plik
Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnegoPobierz plikod 13.03.2007Pierwsza wersja dokumentu
Wytyczne nr 1 dotyczące prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013 z Komisją EuropejskąPobierz plikod 26.02.2007Pierwsza wersja dokumentu

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad