POKL - Priorytet IX

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email
Konkurs pilotażowy nr I/9.5/07
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista z dnia 07.02.2008
  

Konkurs otwarty nr I/9.1.1/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 05.06.2008 Zawarte umowy

Konkurs otwarty nr II/9.1.1/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 Lista z dnia 19.09.2008
(Typ A)
Lista unieważniona
Typ A - dostępna alokacja w kwocie 8 633 938,14 zł umożliwia realizację projektów z  pozycji 1, 2, 5, 7, 8,14, 30 Typ B - dostępna alokacja w kwocie 13 742 170,20 zł umożliwia realizację projektów z  pozycji 3, 4, 6, 9Zawarte umowy
 Lista z dnia 08.01.2009
(Typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 8 633 939,27 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów
Lista z dnia 08.01.2009
(Typ B)
Dostępna alokacja w kwocie 13 742 170,20 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów
II
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ B)
W ramach dostępnej alokacji dofinansowane mogą zostać 4 pierwsze rekomendowane wnioski z listy 
III
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
W ramach dostępnej alokacji dofinansowane mogą zostać 3 pierwsze rekomendowane wnioski z listy 
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ B)
Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków 
IV
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ B)
Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków 
V
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ B)

Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków

 
 Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

 
 I Lista z dnia 30.04.2009

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

 
 IIILista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
  

Konkurs otwarty nr I/9.1.2/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy

Lista z dnia 05.06.2008

Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów

Zawarte umowy
Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 29.04.2009

Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów

 


Konkurs otwarty nr II/9.1.2/08
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy

Lista z dnia 10.09.2008
Lista unieważniona

Dostępna alokacja w kwocie 43 886 674,40 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 20

Zawarte umowy


Lista z dnia 09.01.2009
Lista z dnia 04.03.2009
Dostępna alokacja w kwocie 43 886 674,40 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
II
Lista z dnia 29.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
IIILista z dnia 29.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
IVLista z dnia 29.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
VLista z dnia 29.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
Procedura odwoławcza
I
Lista z dnia 29.04.2009
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 


Lista z dnia 30.04.2009

Wartość pierwszego na liście wniosku rekomendowanego do wsparcia w ramach procedury odwoławczej dla I rundy konkursu przekracza 125% wartości rezerwy przeznaczonej na odwołania – w związku z tym żaden z wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach procedury odwoławczej nie może być dofinansowany
 
II
Lista z dnia 29.04.2009Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 


Konkurs otwarty nr I/9.2/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
  Zawarte umowy

Konkurs otwarty nr II/9.2/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 Lista z dnia 14.08.2008Dostępna alokacja w kwocie 46 944 125,10 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10Zawarte umowy
 Lista z dnia 16.10.2008

Lista z dnia 25.02.2009
(korekta)

Dostępna alokacja w kwocie 3 060 722,34 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 6 oraz poz. 9
 
 IVLista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 VLista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 VILista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 VIIILista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 IXLista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 XLista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
XI
Lista z dnia 30.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 IIILista z dnia 30.04.2009
  


Konkurs otwarty nr II/9.3/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista z dnia 14.08.2008
Dostępna alokacja w kwocie 17 409 264,30 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2
Zawarte umowy
 IILista z dnia 12.11.2008
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 
 IIILista z dnia 12.11.2008
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
 VLista z dnia 27.04.2009
Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów
 
Procedura odwoławcza
I
Lista z dnia 27.04.2009
  
 
Konkurs otwarty nr II/9.4/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 Lista z dnia 14.08.2008 Lista unieważniona
Dostępna alokacja w kwocie 9 125 829,90 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10
Zawarte umowy
 ILista z dnia 12.11.2008  
 IILista z dnia 19.11.2008Dostępna alokacja w kwocie 1 558 513,31 umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2
 
 IIILista z dnia 04.03.2009

Lista z dnia 13.03.2009 (korekta)
Dostępna alokacja w kwocie 300 033,56 uniemożliwia realizację rekomendowanych projektów
 
 IVLista z dnia 28.04.2009Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków
 
 VLista z dnia 28.04.2009Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków
 

Konkurs otwarty nr I/9.5/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 Lista z dnia 05.06.2008
 Zawarte umowy

Konkurs otwarty nr II/9.5/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista z dnia 03.09.2008

Lista z dnia 13.03.2009 (korekta)
Dostępna alokacja w kwocie 6 815 766,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 9
Zawarte umowy
 IILista z dnia 18.03.2009
Dostępna alokacja na konkurs nr II/9.5/08 w kwocie 1 908 108,44 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych do dofinansowania projektów z list rankingowych - runda II, III i IV
 
 IIILista z dnia 18.03.2009
 
 IVLista z dnia 18.03.2009
 
 VLista z dnia 08.04.2009Dostępna alokacja w kwocie 1.262.308,92 zł  umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych do dofinansowania wniosków
 
Procedura odwoławcza
 ILista z dnia 29.04.2009
  
 IIILista z dnia 29.04.2009
  
 IVLista z dnia 29.04.2009
  

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad