POKL - Relacja z debat informacyjno - promocyjnych w Legnicy - 12 kwietnia oraz w Wałbrzychu - 19 kwietnia 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Relacja z debat informacyjno - promocyjnych w Legnicy - 12 kwietnia oraz w Wałbrzychu - 19 kwietnia 2013 r.

Relacja z debat informacyjno - promocyjnych w Legnicy - 12 kwietnia oraz w Wałbrzychu - 19 kwietnia 2013 r.

Drukuj
Email
W dniach 12 oraz 19 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy oraz wałbrzyskim Ratuszu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował we współpracy odpowiednio ze Starostą Legnickim oraz Prezydentem Miasta Wałbrzycha dwie bliźniacze  debaty informacyjno-promocyjne pn. „Środki Unii Europejskiej narzędziem wypełniania luk kadrowych i kompetencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw”.
W ramach Debaty przedstawiono pozytywne przykłady oraz aktualne i przyszłe możliwości wspierania przedsiębiorstw z regionu naszego województwa z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (oferowanych obecnie w ramach PO KL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).Wicedyrektor ds. Koordynacji Wdrażania PO KL w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy Pani Renata Granowska przedstawiła działania PO KL w obszarze wspierania przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia kompetencji i zatrudniania pracowników z odniesieniem do efektów lokalnych.Kinga Klan Sawicka z Sitech sp. z o.o. zaprezentowała efekty i korzyści jakie z realizacji projektu Akademia Lidera SITECH finansowanego w ramach PO KL może odnieść przedsiębiorstwo (w tym wypadku duże) oraz zwróciła w swym wystąpieniu uwagę na sposób określania i rozliczania celów i efektów realizacji projektu zarówno na poziomie całego przedsiębiorstwa jak i szczegółowo określonych dla każdego pracownika uczestniczącego w projekcie.Pani Magdalena Bielówka reprezentująca Wydział Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przedstawiła rezultaty projektu systemowego "Aktywizacja rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców” oraz zwróciła szczególną uwagę na korzyści ze współpracy na linii realizator projektu - pracodawca. Jak wskazała istnieją bardzo realne możliwości precyzyjnego przygotowania przyszłych pracowników do zatrudnienie u nowych pracodawców  (szczególnie tych, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn pracodawcy lub niebawem je utracą).Wystąpienie Pana Wojciecha Zagórskiego dotyczyło możliwości jakie dają przedsiębiorcom projekty "Konkurencyjna Firma Z Dolnego Śląska" oraz "Kompleksowe Wsparcie Przedsiębiorców subregionu legnicko-głogowskiego". Są to dwa projekty realizowane odpowiednio w subregionie legnickim oraz wałbrzyskim, których celem jest realizacja bezpłatnych szkoleń i usług doradczych ściśle dopasowanych do potrzeb konkretnych, tym razem głownie mikro małych firm. Wystarczy zgłosić swoje oczekiwania a realizator projektu jest w stanie znaleźć i skierować na bezpłatne dla firmy szkolenia niemal w dowolnej ale najbardziej niezbędnej dla firmy dziedzinie. Podobne projekty realizowane są również dla przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego i jeleniogórskiego.Za pośrednictwem przedstawicieli firmy Róg Consulting & Business Training  przedstawiono również korzyści płynące dla przedsiębiorstw z projektów doradczych (w tym wypadku doradztwo energetyczne) oraz szkoleniowych (również bezpłatnych o ile pracownik firmy uczestniczący w szkoleniu robi to w ramach godzin pracy) z zakresu obsługi maszyn CNC.
 


Debaty podsumowujące wydarzenia dostarczyły również informacji o możliwościach wspierania firm z finansowanych w ramach EFRR preferencyjnych pożyczek oferowanych przez operatorów Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW.Prezentacje z debaty w Legnicy

Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja SITECH
Prezentacja Technika i Bezpieczeństwo
Prezentacja Wydział Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Prezentacje z debaty w Wałbrzychu

Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
Prezentacja Róg Consulting & Business Training
Prezentacja SEKA S.A.
Prezentacja Wydział Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Więcej o debacie na naszym profilu Facebook. Na profilu znajdą Państwo ponadto felietony uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu na temat debaty, która odbyła się w wałbrzyskim ratuszu w dniu 19.04.2013r.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad