POKL - Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Oleśnica - 8 maja 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Oleśnica - 8 maja 2013 r.

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Oleśnica - 8 maja 2013 r.

Drukuj
Email
Dla młodych wykształconych ludzi znalezienie pracy nie stanowi problemu. A gdy niepełnosprawność, lub wiek stają na drodze do szukania pracy w ogóle? Wówczas z pomocą przy starcie do zawodowego życia przychodzą Unijne Fundusze.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, 8. maja odbyła się debata poświęcona wsparciu osobom o utrudnionym dostępie do rynku pracy w aspekcie ofert finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie otworzyli Starosta Zbigniew Potyrała i Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Monika Kwil-Skrzypińska.Wśród uczestników i słuchaczy znaleźli się między innymi przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, beneficjenci i uczestnicy projektów oraz zainteresowana już dzisiaj swoją zawodową przyszłością licealna młodzież.Dyrektor Monika Kwil-Skrzypińska przedstawiła efekty wybranych projektów, które przez szkolenia, doradztwo, staże, poradnictwo, pożyczki i dotacje aktywizują bezrobotnych.Zbigniew Ligus z Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował koncepcje tzw. asystenta osoby niepełnosprawnej. Pomysł pomoże ludziom, którzy dotychczas nawet nie wychodzili z domu. Teraz mogą rozpocząć zawodowe życie. Omówiono korzyści, jakie firmy uzyskują przy zatrudnieniu takich pracowników.Ze stowarzyszenia „Euro-Conkret” o projektach opowiadała Magdalena Gajewska. Działania skierowane są głównie do mieszkańców mniejszych gmin. Rozwijają kompetencje zawodowe, szkolą, uczą języków obcych i obsługi komputerów. Wśród uczestników są osoby w różnym wieku z różnym wykształceniem, których łączy brak pracy. Stowarzyszenie aktualnie pracuje nad „Mentorem”. To kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.Wśród prelegentów była Mirosława Adamczak. Dzięki jej zaangażowaniu i środkom z Unii powstał projekt „Dyplomowana Gospodyni Domowa”. Bezrobotne kobiety uzyskały kompetencje profesjonalnego zarządzania gospodarstwem domowym. Pomysł był tak udany, że zyskał ogólnopolski rozgłos. Przedstawicielka „Kancelarii Projekty Unijne” zachwalała wysokość dotacji przekazywanych uczestniczkom projektów w celu uruchomienia własnej firmy. Niejednokrotnie wynosiły one po 40 tysięcy złotych.Mówiono również o preferencyjnych pożyczkach przyznawanych dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Pani Kinga Nicborska z DAWG Sp. z o.o. podkreśliła, że pożyczki (do 50 tys. zł) oferowane w projekcie "Fundusz pożyczkowy EFS", mogą podobnie jak ww. bezzwrotne dofinansowania skutecznie wspomóc również osoby pozostające bez zatrudnienia w drodze do założenia własnej firmy. Pytanie o to kto realnie może skorzystać z tych form było przedmiotem ożywionej dyskusji. Zwyciężył pogląd że zarówno pożyczka jak i bezzwrotne dofinansowanie są potrzebne i skuteczne.Zaprezentowano także nowatorskie sposoby komunikacji doradców zawodowych z osobami bezrobotnymi, jakie wprowadza Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja Kancelarii Projekty Europejskie Mirosława Adamczak
Prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy
Prezentacja Stowarzyszenia Euro-Concret
Prezentacja Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Debata była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o debacie na naszym profilu Facebook
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad