POKL - Relacja z Konferencji - Domasław, 9-10 października 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Relacja z Konferencji - Domasław, 9-10 października 2013 r.

Relacja z Konferencji - Domasław, 9-10 października 2013 r.

Drukuj
Email
W Domasławiu, 9. i 10. października, odbyła się konferencja pod hasłem „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wrocławskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"

Wicedyrektor DWUP - Pani Renata Granowska z DWUP powitała uczestników i przedstawiła prezentację omawiającą  osiągnięcia subregionu wrocławskiego w realizacji projektów finansowanych z EFS. Zagadnienia ekonomii społecznej omawiała Mirosława Hamera z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Daniel Myczkowski z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie, chwalił efekty szkoleń językowych w projekcie „Danke, Thank You, Tak Rozumiem”.
Innowacyjną wizję zaprezentował Tadeusz Żółtaszek z firmy „Point”. Dzięki tworzonemu wspólnie z Hufcem Pracy portalowi, młodzi ludzie będą mieli szansę na celniejsze doradztwo zawodowe, a dzięki temu na lepsze zatrudnienie.

Piotr Kuźniak z fundacji „Imago” opowiadał o projektach społecznych. Magdalena Falkowska-Ceran, opisywała zalety cyklu szkoleń, dających bezrobotnym nowe, „opiekuńcze” kompetencje. Marta Gawryluk i Anna Puławska-Rodzik z fundacji „Eudajmonia” wskazywały na zalety aktywizacji niepełnosprawnych. Piotr Hańderek z Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy zaprezentował ciekawe badania naukowe.

Dyrektor Barbara Dziubak z Wydziału Zarządzania PO KL UMWD, podkreślała znaczenie projektów edukacyjnych w subregionie wrocławskim. Nieco humoru w spotkanie wniósł opis nietypowego szkolenia felinoterapii, jaki przedstawił Wojciech Zagórski z firmy „Seka”.
   
Drugi dzień konferencji przebiegał pod znakiem zapoznania z nową perspektywą finansową. Omawiały ją dyrektor Anna Nowak i Marcelina Hałada z Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej UMWD. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w panelu dyskusyjnym, który mając charakter konsultacji, przyniósł na gorąco wiele ciekawych pomysłów, mających na celu usprawnienie działań na rzecz pełnego wykorzystania środków z UE.  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad