POKL - Relacja z Konferencji - Domasław, 9-10 października 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Relacja z Konferencji - Domasław, 9-10 października 2013 r.

Relacja z Konferencji - Domasław, 9-10 października 2013 r.

Drukuj
Email
W Domasławiu, 9. i 10. października, odbyła się konferencja pod hasłem „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wrocławskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"

Wicedyrektor DWUP - Pani Renata Granowska z DWUP powitała uczestników i przedstawiła prezentację omawiającą  osiągnięcia subregionu wrocławskiego w realizacji projektów finansowanych z EFS. Zagadnienia ekonomii społecznej omawiała Mirosława Hamera z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Daniel Myczkowski z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie, chwalił efekty szkoleń językowych w projekcie „Danke, Thank You, Tak Rozumiem”.
Innowacyjną wizję zaprezentował Tadeusz Żółtaszek z firmy „Point”. Dzięki tworzonemu wspólnie z Hufcem Pracy portalowi, młodzi ludzie będą mieli szansę na celniejsze doradztwo zawodowe, a dzięki temu na lepsze zatrudnienie.

Piotr Kuźniak z fundacji „Imago” opowiadał o projektach społecznych. Magdalena Falkowska-Ceran, opisywała zalety cyklu szkoleń, dających bezrobotnym nowe, „opiekuńcze” kompetencje. Marta Gawryluk i Anna Puławska-Rodzik z fundacji „Eudajmonia” wskazywały na zalety aktywizacji niepełnosprawnych. Piotr Hańderek z Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy zaprezentował ciekawe badania naukowe.

Dyrektor Barbara Dziubak z Wydziału Zarządzania PO KL UMWD, podkreślała znaczenie projektów edukacyjnych w subregionie wrocławskim. Nieco humoru w spotkanie wniósł opis nietypowego szkolenia felinoterapii, jaki przedstawił Wojciech Zagórski z firmy „Seka”.
   
Drugi dzień konferencji przebiegał pod znakiem zapoznania z nową perspektywą finansową. Omawiały ją dyrektor Anna Nowak i Marcelina Hałada z Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej UMWD. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w panelu dyskusyjnym, który mając charakter konsultacji, przyniósł na gorąco wiele ciekawych pomysłów, mających na celu usprawnienie działań na rzecz pełnego wykorzystania środków z UE. 
Illinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad