POKL - Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r.

Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r.

Drukuj
Email
W dniu 18 grudnia 2013r. we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez DWUP konferencja omawiająca efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji, beneficjenci środków, uczestnicy projektów, osoby zainteresowane tematyką środków unijnych i przedstawiciele mediów. Podczas konferencji zaprezentowano najlepsze praktyki i rozwiązania. Odnoszono się również do nowej perspektywy finansowania 2014-2020.

Przy wszystkich zajętych miejscach w „Sali Świetlikowej”, powitała zgromadzonych gości i spotkanie otworzyła dyrektor Monika Kwil-Skrzypińska.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja dyrektor funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Mirosławy Kwiatek. Region dysponując kwotą dwóch miliardów złotych, nauczył się dobrze dysponować środkami. W kończącym się okresie programowania aktywizowano osoby bezrobotne, wspierano młodych, którzy wchodzą na rynek pracy i osoby 50+, dla których projekty poszukiwały nowego miejsca w zawodowym życiu. Fundusze pomogły także niepełnosprawnym i wykluczonym.
Dyrektor Kwiatek zwróciła także uwagę, że dotychczas w realizacji jest wciąż około 1/3 projektów wspieranych z kończącego się okresu finansowania.

Wicedyrektor DWUP Renata Granowska, ze szczegółami przekazała informacje dotyczące konkretnych, dotychczas zrealizowanych przez DWUP działań.
Dodatkowo informacje słuchaczom przekazali wicedyrektor Ewa Grzebieniak oraz kierownicy wybranych wydziałów i pracownicy DWUP z Wrocławia, Witold Gałuszka, Edyta Pańczak oraz Urszula Przybyłek.

W czasie konferencji wręczono nagrody w konkursach, jakie DWUP zorganizował w mijającym roku. Młodzi znawcy tematyki unijnej, twórcy prac literackich i plastycznych oraz uczestnicy projektów, którym fundusze unijne naprawdę zmieniły życie, odebrali tablety i wyróżnienia finansowe.

„Efekty wsparcia z EFS na Dolnym Śląsku” - artykuł który ukazał się w dniu 30.12.2013 w Gazecie Wyborczej Wrocław


  The system of instant Payday Loans Virginia allows any adult U.S. citizen. Since its introduction in the market buying Generic Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad