POKL - Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” - Wrocław, 13 grudnia 2013r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” - Wrocław, 13 grudnia 2013r.

Debata Z KOBIETAMI O KOBIETACH - ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” - Wrocław, 13 grudnia 2013r.

Drukuj
Email
Dnia 13 grudnia we Wrocławiu odbyło się już piąte, ostatnie spotkanie z cyklu „Moje życie zmieniło się dzięki EFS” organizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Przybyłych gości przywitała i otworzyła spotkanie Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) - Renata Granowska. Spotkanie współprowadziła Magdalena Wdowiak-Urbańczyk – Kierownik Wydziału Promocji i Informacji w DWUP.
Dane dotyczące m.in. kobiet, które skorzystały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na Dolnym Śląsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (PO KL) przedstawiła i objaśniała Renata Granowska. Prezentacja wzbudziła  sporo komentarzy wśród zebranych pań, a po niej  rozpoczęła się burzliwa dyskusja. Zebrane uczestniczki oznajmiły, że nie zdawały sobie sprawy z możliwości jakie daje EFS, nie wiedziały o dostępności projektów europejskich, o sposobach ich realizacji, o oferowanych formach wsparcia. Niektóre panie przyznały się, że brały udział w projekcie dofinansowanym z EFS w ramach PO KL, jednak nie interesowały się mechanizmem jego realizacji.
 
Po zakończonej prezentacji głos zabrały założycielki i pomysłodawczynie Fundacji Eudajmonia - Anna Puławska-Rodzik i Marta Gawryluk. Opowiedziały zebranym Paniom, jak od marzenia i pomysłu, poprzez działanie i determinację, stworzyły fundację i realizowały projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wystąpienie uzupełniła Pani Katarzyna, uczestniczka projektu Eudajmonia - ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE. Pani Kasia opowiedziała, w jaki sposób znalazła się w projekcie – jako niewidoma, młoda kobieta przeprowadziła się na studia do dużego miasta i napotkała na problemy życia codziennego. Problemy, których ludzie widzący nawet nie zauważają. Siła i motywacja Pani Kasi pomogły jej zaadoptować się w nowym mieście i pokonywać wszelkie przeszkody. W chwili obecnej Pani Kasia rozpoczęła 5 rok studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i pracuje jako wolontariuszka  specjalizująca się w prawie dla osób niepełnosprawnych.

W kolejnej części spotkania Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Monika Kwil-Skrzypińska - przedstawiła i omówiła rynek pracy kobiet w województwie dolnośląskim. Zaprezentowane dane uwzględniały poziom wykształcenia, wiek i posiadany staż pracy. Pani Dyrektor omówiła także problemy powrotu kobiet na rynek pracy po długotrwałym bezrobociu lub po przerwie związanej z urlopem np. wychowawczym.

Podczas trwającego spotkania porad dotyczących m.in. określania predyspozycji zawodowych oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy udzielała Magdalena Łukowska - doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w DWUP.

Na kolejną część spotkania, związaną ze zmianą fryzury, makijażem i wskazówkami dotyczącymi ubioru zgłosiło się 10 pań. W drodze losowania wybrano 4 panie, m.in. Mamę trójki synów i Panią Kasię. Zmiany były naprawdę fascynujące, o czym świadczyły zwłaszcza komentarze Pani Kasi, która - jak się okazało - uwielbia się malować, czesać, przebierać i wybierać ubrania. Nasza przyszła prawniczka zadowolona była zwłaszcza z porad makijażystki, bo ta „wreszcie nauczyła ją, jak powinno się malować oczy”.

„Z kobietami o kobietach - Moje życie zmieniło się dzięki EFS” - artykuł który ukazał się w dniu 20.12.2013 w Gazecie Wyborczej Wrocław


  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad