POKL - Minął kolejny rok realizacji PO KL w regionie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Minął kolejny rok realizacji PO KL w regionie

Minął kolejny rok realizacji PO KL w regionie

Drukuj
Email
Grudniową konferencją Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z Wrocławia, zakończył rok intensywnych działań informacyjnych. Od Kłodzka, po Milicz, od Głogowa, po Oleśnicę, w wielu miastach Dolnego Śląska, dzięki aktywności DWUP, spotykali się beneficjenci, uczestnicy projektów, lokalne władze, osoby poszukujące pracy i ludzie, którym udział w unijnych działaniach, realnie i na lepsze, odmienił życie.
Praca jest największym dobrem. To potoczne powiedzenie, znalazło pełne uzasadnienie, podczas wielu wypowiedzi, jakich na konferencjach i debatach, udzielali kiedyś bezrobotni, a dzisiaj przedsiębiorcy i zatrudnieni, dzięki projektom realizowanym ze  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
   
Największym powodzeniem cieszyły się działania związane z promowaniem dobrych praktyk oraz podsumowaniami, zakończonych lub trwających wciąż projektów. Na tych spotkaniach nawiązywały się nowe prywatne i zawodowe znajomości. A, że przy działaniach na rynku pracy ważne są kontakty, to te, jako wartość dodana działań DWUP, mogą owocować rozwojem różnorodnych akcji lokalnych, głównie pozarządowych organizacji, przez kolejne lata.
   
Nowością w działaniach informacyjnych były spotkania skierowane do pań, mieszkanek konkretnych miast i powiatów, które uczestniczyły lub chcą uczestniczyć w działaniach aktywizujących rynek pracy. Spotkania liderek lokalnych środowisk, kobiet sukcesu, z paniami poszukującymi pracy, były nacechowane niezwykłą dla urzędowych przecież działań, serdecznością i chęcią pomocy.
   
Przy okazji konferencji, odbywających się w drugiej połowie ubiegłego roku, DWUP przedstawiał również zainteresowanym plany na związane z rynkiem pracy działania dla nowej nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
   
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizował w 2013 roku, na terenie regionu, zarówno kilkugodzinne debaty, panele dyskusyjne, jak i dwudniowe konferencje. Kolejne spotkania planowane są na 2014 rok.
     
Robert J. Błaszczyk - dziennikarz
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad