POKL - Namaluj, opisz lub sfotografuj – fundusze unijne na Dolnym Śląsku

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Namaluj, opisz lub sfotografuj – fundusze unijne na Dolnym Śląsku

Namaluj, opisz lub sfotografuj – fundusze unijne na Dolnym Śląsku

Drukuj
Email
Fundusze unijne zmieniają nasz region i pomagają w jego rozwoju. Prace złożone w konkursach organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ukazują zmiany, które zaszły w skali całego Dolnego Śląska, w życiu prywatnym i zawodowym jego mieszkańców oraz w ich najbliższym otoczeniu.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje różnorodne, ciekawe konkursy – plastyczny, literacki, na fraszkę, „Pomysł na pierwszy biznes” czy fotograficzny. Mają one na celu pokazać, jaki wpływ na życie Dolnoślązaków mają fundusze europejskie i jak dzięki nim zmienia się nasz region.

Prace plastyczne przedstawiają często inwestycje – zarówno te wielkie, jak mosty, drogi, renowacje różnych obiektów czy przebudowa nadodrzańskich wałów, jak również te o znaczeniu lokalnym, jak na przykład boiska przyszkolne, obiekty służące rekreacji czy nowe sale komputerowe. Nie brakuje także prac, które ukazują Dolnoślązaków zdobywających nowe umiejętności i podwyższających kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Wiele prac, zwłaszcza w konkursach literackich, dotyczy indywidualnych historii osób, które wzięły udział w projektach z obszarów integracji społecznej i aktywizacji zawodowej organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jedna z uczestniczek projektu „Zatrudnienie wspomagane” tak opisała swoje doświadczenia: „Było to wszystko niesamowite, aż w pierwszej chwili niewiarygodne, gdyż nieznajoma postać opowiadała o wspieraniu w poszukiwaniu zatrudnienia, o szkoleniach, możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i innych niesamowitościach”. Uczestnicy konkursów literackich bardzo często podkreślają, że projekty Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wsparcie ze środków unijnych dały im nową perspektywę życiową.

Autorką jednej z prac, jakie wpłynęły na organizowany przez DWUP konkurs literacki, jest uczestniczka projektu „Szansa – Pomoc – Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu”. Jakie są jej doświadczenia? „To, ile skorzystamy, zależy tylko od nas. Nie jest to łatwe i wymaga wysiłku, zmiany sposobu myślenia. Ważne jest, żeby chciało się chcieć. Czasami w naszym położeniu brakuje sił i chęci. Jest tylko niemoc. Dlatego projekt jest ważny”.

W dniu 6 października zakończyła się II edycja konkursu literackiego pod tytułem „Jak Europejski Fundusz Społeczny zmienił moje życie”. Forma prac literackich w konkursie na krótką opowieść jest dowolna, a najciekawsze prace zostaną opublikowane m.in. w regionalnej prasie. Do konkursu zaproszeni zostali uczestnicy realizowanych projektów, członkowie ich rodzin oraz osoby zaangażowane w realizację projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2014r.

Inny cel i charakter miał konkurs ogłoszony we wrześniu 2013 r. „Pomysł na pierwszy biznes”, który był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli za zadanie wypracowanie i przedstawienie w odpowiedniej formie pomysłu na działalność gospodarczą.

Jury, składające się m.in. z ekspertów, oceniało oryginalność pomysłów na własny biznes oraz sposób ich opisania i uzasadnienia. Ich zdaniem, wiele biznesplanów zgłaszanych do konkursu przed dolnośląską młodzież znakomicie sprawdziłoby się na prawdziwym rynku.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad