POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email


Konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą nr 3321/III/09 z dnia 08.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 8 542 000,00 PLN, z czego 2 000 000,00 PLN wyodrębniono na realizację projektów związanych ze wsparciem przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do 9 w ramach typu projektów niezwiązanych ze wsparciem przygotowań do EURO 2012 z załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 6 291 309,22 PLN oraz projektu z pozycji 1 w ramach typu projektów związanych ze wsparciem przygotowań do EURO 2012 z załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 905 022,75 PLN
Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza

 

 

 

 

I

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3469/III/09 z dnia 12.10.2009

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.


Zawarte umowy

Lista zatwierdzona Uchwałą 3707/III/09 z dnia 08.12.2009

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej na pozycjach od 1 do 2 zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej. Projekt znajdujący się na pozycji 3 został rekomendowany do dofinansowania, jednak nie może zostać przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.
Projekt znajdujący się na pozycji 4 nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 


Konkurs otwarty II/6.1.1/C/09
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą nr 3261/III/09 z dnia 25.08.2009
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1  załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 808 000,00 PLN.
Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza


I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3639/III/09 z dnia 24.11.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej został rekomendowany do dofinansowania  w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej


Zawarte umowy

Konkurs otwarty III/6.1.1/B/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3347/III/09 z dnia 14.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 433 021,73 PLN.
Zawarte umowy
 

II
Lista zatwierdzona Uchwałą 3402/III/09 z dnia 29.09.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 


III

Lista zatwierdzona Uchwałą 3403/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja dla Podziałania 6.1.1 typ B w kwocie  1 000 000,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1  załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 300 623,64 PLNZawarte umowy

Konkurs otwarty I/6.1.2/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3081/III/09 z dnia 24.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 - 5 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 113 187,55 PLN.


IV
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3365/III/09 z dnia 22.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 248 465,20 PLN

Zawarte umowy

 


V
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3366/III/09 z dnia 22.09.2009Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 193 552,65 PLN
Zawarte umowy
 
 

Konkurs otwarty nr I/6.2/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Skorygowana Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3086/III/09 z dnia 24.07.2009
Uchwała i Lista rankingowa z dnia 07.07.2009r. (przed korektą)
Dostępna alokacja umożliwia dofinansowanie  wniosków od poz.1 do poz. 8 o łącznej rekomendowanej wartości  dofinansowana w kwocie 15 456 199,12 złZawarte umowy
 

II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3082/III/09 z dnia 24.07.2009Dostępna alokacja w kwocie 16 100 000,00 PLN została wyczerpana w I rundzie i nie umożliwia realizacji  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej dla II rundy.
 
Procedura odwoławcza

 I
Lista zatwierdzona Uchwałą 3367/III/09 z dnia 22.09.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 


Konkurs otwarty II/6.2/B/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3132/III/09 z dnia 29.07.2009
Dostępna alokacja dla Działania 6.2 typ B w kwocie 6 100 000,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 5 776 065,68 PLN
Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza
I

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3470/III/09 z dnia 12.10.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  nieuzyskaniem  liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy.
 

Konkurs otwarty nr III/6.2/C/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3083/III/09 z dnia 24.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 836 517,50 PLN.
Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza
I


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3708/III/09 z dnia 08.12.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej, jednak nie może zostać przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 

Konkurs otwarty nr I/6.3/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 I Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3348/III/09 z dnia 14.09.2009Dostępna alokacja w kwocie 507 800,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 135 878,70 PLN.
Zawarte umowy
 

II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3404/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja dla Działania 6.2 typ A w kwocie 507 800,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 992,00 PLN

Zawarte umowy

 

III
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3852/III/10 z dnia 05.01.10r.
Dostępna alokacja na dzień wznowienia konkursu w kwocie 271 929,30 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 145 271,00 PLN
Zawarte umowy


IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 3922/III/10 z dnia 26.01.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 126 658,30 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 852,80 PLN
Zawarte umowy


V
Lista zatwierdzona Uchwałą 4027/III/10 z dnia 23.02.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 26 805,50 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej

Procedura odwoławcza


I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3709/III/09 z dnia 08.12.2009
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały  rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 

 

Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne PO KL
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3952/III/10 dnia 02.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 800 000,00 PLN, z czego 200 000,00 PLN przeznaczono na projekty z komponentem ponadnarodowym, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania, znajdującego się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 799 100,00 PLN
Zawarte umowy

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad