POKL - Priorytet VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email

Konkurs otwarty I/7.2.1/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą 3349/III/09 z dnia 14.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 13 491 000,00 PLN  umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 9 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 335 964,92 PLN w ramach typów projektów niezwiązanych ze wsparciem na badania i analizy oraz projektów rekomendowanych do dofinansowania  z pozycji od 1 do 2 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 399 594,88 PLN w ramach typu projektów obejmujących badania i analizy.Zawarte umowy
 II
Lista zatwierdzona Uchwałą 3368/III/09 z dnia 22.09.2009

 

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
 


Konkurs otwarty I/7.2.2/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 3262/III/09 z dnia 25.08.2009
Dostępna alokacja w kwocie 8.800.300,00 PLN PLN umożliwia realizację  projektów od poz. 1 do poz. 4 z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 8.508.031,87 PLN.
Zawarte umowy
 II


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3322/III/09 z dnia 08.09.2009
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09 projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 
                                             Procedura odwoławcza                                 


II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr3471/III/09 z dnia 12.10.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 


Konkurs otwarty I/7.3/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 3405/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 5 396 400,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 4 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 372,30 PLN
Zawarte umowy
 II


Lista zatwierdzona Uchwałą 3472/III/09 z dnia 12.10.2009
Dostępna alokacja w kwocie 5 197 027,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 6 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 296 477,00 PLN.


Zawarte umowyIII

Lista zatwierdzona Uchwałą 3473/III/09 z dnia 12.10.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 900 550,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji  od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 249 620,00 PLN.
Zawarte umowy

 


IV

Lista zatwierdzona Uchwałą 3532/III/09 z dnia 27.10.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 650 930,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 98 840,00 PLN


Zawarte umowy


V
Lista zatwierdzona Uchwałą 3583/III/09 z dnia 10.11.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 552 090,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3  oraz 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 198 154,00 PLNZawarte umowy


VI
Lista zatwierdzona Uchwałą 3640/III/09 z dnia 24.11.2009
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 


VII

Lista zatwierdzona Uchwałą 3710/III/09 z dnia 08.12.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 353 936,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 149 565,51 PLNZawarte umowy


VIII

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3755/III/09 z dnia 15.12.2009r.
Dostępna alokacja w kwocie 4 204 371,19 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 991,50 PLNZawarte umowy


IX

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3823/III/09 z 29.12.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 104 379,69 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 149 859,94 PLN.Zawarte umowy
X
Lista zatwierdzona Uchwałą 3978/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 954 519,75 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 147 022,50 PLN 
XI
Lista zatwierdzona Uchwałą 3879/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 807 497,25 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji 1 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 994,00  PLN 


XII

Lista zatwierdzona Uchwałą 4028/III/10 z dnia 23.02.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 3 757 503,25 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 79 515,04 PLN
 
XIII
Lista zatwierdzona Uchwałą 4108/III/10 z dnia 16.03.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 3 677 988,21 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 249 213,00 PLN.
 
XIV
Lista zatwierdzona Uchwałą 4206/III/10 z dnia 13.04.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 3 378 924,31 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 229 192,00 PLN

    Procedura odwoławcza
X
Lista zatwierdzona Uchwałą 4107/III/10 z dnia 16.03.2010r. Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 
XI
Lista zatwierdzona Uchwałą 4129/III/10 z dnia 23.03.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 3 428 775,21 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji nr 1 listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 850,90 PLN.

XIII
Lista zatwierdzona Uchwałą 4205/III/10 z dnia 13.04.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 149 732,31 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji nr 1 listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 50 000,00 PLN

XIV
Lista zatwierdzona Uchwałą 4638/III/10 z dnia 06.07.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.

 

  Most online loan lenders allow getting New Jersey Loans Online without visiting a bank, straight to your bank account. Cialis Professional online is capableto release you reliably from the erection problems, its improved formula gives the new properties to the drug.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad