POKL - Priorytet VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email

Konkurs otwarty I/7.2.1/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą 3349/III/09 z dnia 14.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 13 491 000,00 PLN  umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 9 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 335 964,92 PLN w ramach typów projektów niezwiązanych ze wsparciem na badania i analizy oraz projektów rekomendowanych do dofinansowania  z pozycji od 1 do 2 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 399 594,88 PLN w ramach typu projektów obejmujących badania i analizy.Zawarte umowy
 II
Lista zatwierdzona Uchwałą 3368/III/09 z dnia 22.09.2009

 

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
 


Konkurs otwarty I/7.2.2/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 3262/III/09 z dnia 25.08.2009
Dostępna alokacja w kwocie 8.800.300,00 PLN PLN umożliwia realizację  projektów od poz. 1 do poz. 4 z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 8.508.031,87 PLN.
Zawarte umowy
 II


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3322/III/09 z dnia 08.09.2009
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09 projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/09”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 
                                             Procedura odwoławcza                                 


II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr3471/III/09 z dnia 12.10.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 


Konkurs otwarty I/7.3/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 3405/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 5 396 400,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 4 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 372,30 PLN
Zawarte umowy
 II


Lista zatwierdzona Uchwałą 3472/III/09 z dnia 12.10.2009
Dostępna alokacja w kwocie 5 197 027,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 6 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 296 477,00 PLN.


Zawarte umowyIII

Lista zatwierdzona Uchwałą 3473/III/09 z dnia 12.10.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 900 550,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji  od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 249 620,00 PLN.
Zawarte umowy

 


IV

Lista zatwierdzona Uchwałą 3532/III/09 z dnia 27.10.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 650 930,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 98 840,00 PLN


Zawarte umowy


V
Lista zatwierdzona Uchwałą 3583/III/09 z dnia 10.11.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 552 090,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3  oraz 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 198 154,00 PLNZawarte umowy


VI
Lista zatwierdzona Uchwałą 3640/III/09 z dnia 24.11.2009
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 


VII

Lista zatwierdzona Uchwałą 3710/III/09 z dnia 08.12.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 353 936,70 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 149 565,51 PLNZawarte umowy


VIII

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3755/III/09 z dnia 15.12.2009r.
Dostępna alokacja w kwocie 4 204 371,19 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 991,50 PLNZawarte umowy


IX

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3823/III/09 z 29.12.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 104 379,69 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 149 859,94 PLN.Zawarte umowy
X
Lista zatwierdzona Uchwałą 3978/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 954 519,75 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 147 022,50 PLN 
XI
Lista zatwierdzona Uchwałą 3879/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 807 497,25 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji 1 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 994,00  PLN 


XII

Lista zatwierdzona Uchwałą 4028/III/10 z dnia 23.02.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 3 757 503,25 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 79 515,04 PLN
 
XIII
Lista zatwierdzona Uchwałą 4108/III/10 z dnia 16.03.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 3 677 988,21 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 249 213,00 PLN.
 
XIV
Lista zatwierdzona Uchwałą 4206/III/10 z dnia 13.04.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 3 378 924,31 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 229 192,00 PLN

    Procedura odwoławcza
X
Lista zatwierdzona Uchwałą 4107/III/10 z dnia 16.03.2010r. Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 
XI
Lista zatwierdzona Uchwałą 4129/III/10 z dnia 23.03.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 3 428 775,21 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji nr 1 listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 850,90 PLN.

XIII
Lista zatwierdzona Uchwałą 4205/III/10 z dnia 13.04.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 149 732,31 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania na pozycji nr 1 listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 50 000,00 PLN

XIV
Lista zatwierdzona Uchwałą 4638/III/10 z dnia 06.07.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.

 

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad