POKL - Listy rankingowe VIII 2010

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2010 Listy rankingowe VI VII VIII Listy rankingowe VIII 2010
Drukuj
Email
Wtorek, 06 Kwiecień 2010 10:02
Konkurs otwarty nr IV/8.1.1/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4839/III/10 z dnia 25.08.2010
Dostępna alokacja w kwocie 10 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 - 14 załączonej listy rankingowej
 Zawarte umowy
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4840/III/10 z dnia 25.08.2010W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10, projekty znajdujące się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr  IV/8.1.1/A/10, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 5186/III/10 z dnia 16.11.2010
Wnioski znajdujące się na załączonej Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 3 nie zostały przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie  uzyskały liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wnioski były oceniane po raz pierwszy. Wnioski znajdujące się na pozycjach od 4 do 6 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 54/IV/10 z dnia 14.12.2010
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został rekomendowany do dofinansowania, wnioski znajdujące się na pozycjach od 2 do 4 nie zostały przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie  uzyskały liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wnioski były oceniane po raz pierwszy. Wnioski znajdujące się na pozycjach od 5 do 6 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
Lista zatwierdzona Uchwałą 178/IV/11 z 11.01.2011
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej


Konkurs otwarty nr I/8.1.1/B/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 4584/III/10 z dnia 28.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 10 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-10 załączonej listy rankingowej
Zawarte umowy 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą 4585/III/10 z dnia 28.06.2010W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10, projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 5009/III/2010 z dnia 28.09.2010
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą 5067/III/10 z dnia 19.10.2010
Wniosek znajdujący się na załączonej Liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
Lista zatwierdzona Uchwałą 5104/III/10 z dnia 26.10.2010
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy
Lista zatwierdzona Uchwałą 536/IV/11 z dnia 12.04.2011
Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. 


Konkurs otwarty II/8.1.1/C/10
RundaLista rankingowa
 Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4431/III/10 z dnia 08.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 10 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-10 oraz 12 i 15 załączonej listy rankingowej
Zawarte umowy
 
II
Lista  zatwierdzona Uchwałą nr 4432/III/10 z dnia 08.06.2010
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały  rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
III
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5053/III/10 z dnia 12.10.2010
Łączna wartość środków dostępnych dla wznowionego Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 w kwocie 1 974 269,60 PLN, umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-5 oraz 7 załączonej listy rankingowej.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że na dzień wznowienia konkursu tj. 23 lipca 2010 r. dostępna wartość środków wynosiła 1 129 670,00 PLN. W związku ze zwolnieniem środków w kwocie 844 599,60 PLN, z powodu odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę wyłonionego do dofinansowania w ramach I Rundy Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10, łączna wartość środków dostępnych dla wznowionego Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 wynosi 1 974 269,60 PLN.
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 5139/III/10 z dnia 02.11.2010
Dostępna alokacja w kwocie 444 893,65 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania, znajdującego się na 1 miejscu załączonej listy rankingowej
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 4977/III/10 z dnia 21.09.2010
W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej, projekty znajdujący się na załączonej liście rankingowej zostały  przyjęte do dofinansowania
 Zawarte umowy
II
Lista zatwierdzona Uchwałą 4898/III/10 z dnia 07.09.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
III
Lista zatwierdzona Uchwałą 151/IV/11 z dnia 04.01.2011
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy.Konkurs otwarty III/8.1.1/D/10
RundaLista rankingowa
 Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4700/III/10 z dnia 20.07.2010
Dostępna alokacja w kwocie 13 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-16 załączonej listy rankingowej.
Zawarte umowy
 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4701/III/10 z dnia 20.07.2010W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10, projekty znajdujące się  na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5105/III/10 z dnia 26.10.2010
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5224/III/10 z dnia 26.11.2010r.
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania,  ponieważ nie uzyskał wymaganego minimum punktowego                        Konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/10

Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4273/III/10 z dnia 04.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 11 900 000,00 PLN, umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-8 oraz 10-11 załączonej listy rankingowej
Zawarte umowy
 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4336/III/10 z dnia 18.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 11 900 000,00 PLN została wyczerpana w Rundzie I Konkursu otwartego nr  I/8.1.2/A/10, co uniemożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na załączonej liście rankingowej dla II Rundy.

 Konkurs otwarty nr II/8.1.2/B/10
Runda Lista rankingowa
 Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą 4586/III/10 z dnia 28.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 15 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej
Zawarte umowy


II
Lista zatwierdzona Uchwałą 4639/III/10 z dnia 06.07.2010
Dostępna alokacja w kwocie 14 415 137,24 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej, na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 354 202,00 PLN
III
Lista zatwierdzona Uchwałą 5106/III/10 z dnia 26.10.2010
Dostępna, na dzień wznowienia konkursu, wartość środków w kwocie 13 060 935,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 - 6 załączonej listy rankingowej
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 5107/III/10 z dnia 26.10.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznejKonkurs otwarty nr I/8.1.3/A/10
Runda Lista rankingowa
 Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą 4739/III/10 z dnia 27.07.2010
Dostępna alokacja w kwocie 944 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 oraz 2 załączonej listy rankingowej.
 Zawarte umowy
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad