POKL - Listy rankingowe VIII 2010

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2010 Listy rankingowe VI VII VIII Listy rankingowe VIII 2010
Drukuj
Email
Wtorek, 06 Kwiecień 2010 10:02
Konkurs otwarty nr IV/8.1.1/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4839/III/10 z dnia 25.08.2010
Dostępna alokacja w kwocie 10 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 - 14 załączonej listy rankingowej
 Zawarte umowy
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4840/III/10 z dnia 25.08.2010W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10, projekty znajdujące się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr  IV/8.1.1/A/10, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 5186/III/10 z dnia 16.11.2010
Wnioski znajdujące się na załączonej Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 3 nie zostały przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie  uzyskały liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wnioski były oceniane po raz pierwszy. Wnioski znajdujące się na pozycjach od 4 do 6 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 54/IV/10 z dnia 14.12.2010
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został rekomendowany do dofinansowania, wnioski znajdujące się na pozycjach od 2 do 4 nie zostały przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie  uzyskały liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wnioski były oceniane po raz pierwszy. Wnioski znajdujące się na pozycjach od 5 do 6 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
Lista zatwierdzona Uchwałą 178/IV/11 z 11.01.2011
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej


Konkurs otwarty nr I/8.1.1/B/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 4584/III/10 z dnia 28.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 10 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-10 załączonej listy rankingowej
Zawarte umowy 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą 4585/III/10 z dnia 28.06.2010W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10, projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 5009/III/2010 z dnia 28.09.2010
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą 5067/III/10 z dnia 19.10.2010
Wniosek znajdujący się na załączonej Liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
Lista zatwierdzona Uchwałą 5104/III/10 z dnia 26.10.2010
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy
Lista zatwierdzona Uchwałą 536/IV/11 z dnia 12.04.2011
Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. 


Konkurs otwarty II/8.1.1/C/10
RundaLista rankingowa
 Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4431/III/10 z dnia 08.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 10 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-10 oraz 12 i 15 załączonej listy rankingowej
Zawarte umowy
 
II
Lista  zatwierdzona Uchwałą nr 4432/III/10 z dnia 08.06.2010
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały  rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
III
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5053/III/10 z dnia 12.10.2010
Łączna wartość środków dostępnych dla wznowionego Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 w kwocie 1 974 269,60 PLN, umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-5 oraz 7 załączonej listy rankingowej.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że na dzień wznowienia konkursu tj. 23 lipca 2010 r. dostępna wartość środków wynosiła 1 129 670,00 PLN. W związku ze zwolnieniem środków w kwocie 844 599,60 PLN, z powodu odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę wyłonionego do dofinansowania w ramach I Rundy Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10, łączna wartość środków dostępnych dla wznowionego Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 wynosi 1 974 269,60 PLN.
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 5139/III/10 z dnia 02.11.2010
Dostępna alokacja w kwocie 444 893,65 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania, znajdującego się na 1 miejscu załączonej listy rankingowej
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 4977/III/10 z dnia 21.09.2010
W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej, projekty znajdujący się na załączonej liście rankingowej zostały  przyjęte do dofinansowania
 Zawarte umowy
II
Lista zatwierdzona Uchwałą 4898/III/10 z dnia 07.09.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
III
Lista zatwierdzona Uchwałą 151/IV/11 z dnia 04.01.2011
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy.Konkurs otwarty III/8.1.1/D/10
RundaLista rankingowa
 Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4700/III/10 z dnia 20.07.2010
Dostępna alokacja w kwocie 13 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-16 załączonej listy rankingowej.
Zawarte umowy
 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4701/III/10 z dnia 20.07.2010W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10, projekty znajdujące się  na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5105/III/10 z dnia 26.10.2010
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5224/III/10 z dnia 26.11.2010r.
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania,  ponieważ nie uzyskał wymaganego minimum punktowego                        Konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/10

Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4273/III/10 z dnia 04.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 11 900 000,00 PLN, umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-8 oraz 10-11 załączonej listy rankingowej
Zawarte umowy
 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4336/III/10 z dnia 18.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 11 900 000,00 PLN została wyczerpana w Rundzie I Konkursu otwartego nr  I/8.1.2/A/10, co uniemożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na załączonej liście rankingowej dla II Rundy.

 Konkurs otwarty nr II/8.1.2/B/10
Runda Lista rankingowa
 Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą 4586/III/10 z dnia 28.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 15 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej
Zawarte umowy


II
Lista zatwierdzona Uchwałą 4639/III/10 z dnia 06.07.2010
Dostępna alokacja w kwocie 14 415 137,24 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej, na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 354 202,00 PLN
III
Lista zatwierdzona Uchwałą 5106/III/10 z dnia 26.10.2010
Dostępna, na dzień wznowienia konkursu, wartość środków w kwocie 13 060 935,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 - 6 załączonej listy rankingowej
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 5107/III/10 z dnia 26.10.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznejKonkurs otwarty nr I/8.1.3/A/10
Runda Lista rankingowa
 Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą 4739/III/10 z dnia 27.07.2010
Dostępna alokacja w kwocie 944 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 oraz 2 załączonej listy rankingowej.
 Zawarte umowy
  Payday Loans In Florida. In rare cases, the smarting in eyes and the tumefaction of eyelids can happen. In case of long term Cialis Black administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad